Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar sodeloval na vrhu Svetovne zdravstvene organizacije

Poleg sodelovanja strokovnjakov postaja vedno bolj pomembno tudi sodelovanje državljanov v procesu oblikovanja zdravstvenih politik, ki so podprte z zanesljivimi znanstvenimi dokazi, saj je izvajanje politik v veliki meri odvisno od zaupanja celotne družbe.

Minister Poklukar med pogovorom z zdravstvenimi ministri Gane, Omana, Indonezije in Čila. V sklopu vrha SZO.

Minister med pogovorom z zdravstvenimi ministri Gane, Omana, Indonezije in Čila.

Za majhno državo z omejenimi viri kot je Slovenija je še posebej pomembno, da lahko uporabi razpoložljive znanstvene dokaze iz zanesljivih virov in najboljše prakse iz drugih držav pri pripravi z dokazi podprtih zdravstvenih politik.

Od 15. do 17. 11. 2021 poteka Svetovni vrh Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) na temo z dokazi podprto oblikovanje politik v zdravstvu, ki naslavlja vprašanja z dokazi podprte priprave politik v kontekstu odzivanja na pandemijo in krepitve kapacitet v posameznih državah ter na mednarodni ravni.

Dogodek organizira Mreža SZO za z dokazi podprto oblikovanje politik (ang. Evidence-informed Policy Network, v nadaljnjem besedilu: EVIPNet), katere članica je tudi Slovenija. EVIPNet z uporabo naprednih orodji in pristopov spodbuja oblikovanje zdravstvenih politik in predpisov, ki temeljijo na znanstvenih dokazih ter hkrati podpira širitev načel z dokazi podprtega odločanja, izobraževanje in usposabljanje, tudi s pomočjo mednarodnega sodelovanja.

Osrednji slavnostni govorniki so bili Angela Merkel, kanclerka Zvezne republike Nemčije, Michelle Bachelet, visoka komisarka Združenih Narodov za človekove pravice, Ban Ki-moon, 8. generalni sekretar Organizacije Združenih Narodov ter generalni direktor SZO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Minister za zdravje je v imenu evropske regije SZO in kot predstavnik predsedujoče države Svetu EU na panelni razpravi ministrov za zdravje z naslovom »Spodbujanje preobrazbenih politik in družbenih sprememb s pomočjo trajnostnih mehanizmov za oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih« udeležencem predstavil izkušnje Slovenije kot majhne države z omejenimi viri pri izvajanju učinkovitih in inovativnih ukrepov, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, v različnih fazah odzivanja na epidemijo COVID-19. Poudaril je vlogo in delovanje strokovne posvetovalne skupine za COVID-19, okrepljeno medsektorsko sodelovanje z oblikovanjem delovnih skupin za specifična področja, sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in zdravstveno stroko, ki skupaj oblikujejo in posodabljajo priporočila za epidemiološke in higienske ukrepe na podlagi znanstvenih ugotovitev, dokazov, smernic in najboljših praks iz različnih zanesljivih virov, ki so na voljo na mednarodni ravni in v okviru mednarodnih organizacij ter institucij.

Pri tem je za majhno državo z omejenimi viri še posebej pomembno, da lahko uporabi najboljše razpoložljive dokaze iz zanesljivih virov ter znanstvene ugotovitve, smernice, vire in druge strokovne informacije tudi iz drugih držav in mednarodnih institucij. Pandemija COVID-19 je kljub številnim izzivom ponudila tudi priložnosti za dodatno izboljšanje sistema javnega zdravja. Sedaj je pomembno, da zdravstvene sisteme nadgradimo z inovativnimi rešitvami in slovensko predsedovanje Svetu EU je odlična priložnost za nadaljnjo mednarodno krepitev sodelovanja na vseh področjih javnega zdravja znotraj držav EU, na širši mednarodni ravni in v sodelovanju s SZO.

Sprejemanje odločitev in oblikovanje zdravstvenih politik, ki so podprte z dokazi, bo opolnomočilo številne države in bo vodilo v inovativne rešitve ter s tem boljšo pripravljenost ter odzivanje na prihodnje izzive. Slovenija je že vrsto let članica EVIPNet-a, ki zagotavlja mednarodne povezave strokovnjakov, krepitev nacionalnih zmogljivosti, izmenjavo znanja, spretnosti in izkušenj ter sodelovanje pri kolektivnem reševanju izzivov.
Tovrstno sodelovanje se je izkazalo kot ključnega pomena tudi v pandemiji COVID-19. V prihodnje je potrebno razširiti delovanje in izkušnje pri organizaciji političnih dialogov in izkoristiti priložnosti za povečanje prepoznavnosti tovrstnega procesa. S pomočjo ustrezne platforme za prenos znanja se lahko zagotovi učinkovito, transparentno in sistematično uporabo znanstvenih dokazov za oblikovanje politik. Zato Slovenija še naprej podpira delovanje EVIPNet in pobude za partnerske koalicije v okviru gradnje odpornih mehanizmov za oblikovanje z dokazi podprtih zdravstvenih politik.