Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021

Letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah v organizaciji družbe Deloitte poteka od 15. do 19. novembra 2021. Kot podpisnik sporazuma letos prvič sodeluje tudi Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Sporazumu o sodelovanju v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021 se je pridružilo 28 partnerjev. S podpisom delijo skupen cilj spodbujanja izmenjave najboljših praks ter ozaveščanja interesnih skupin z željo po zmanjšanju negativnih učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v našem lokalnem okolju, tudi v kontekstu epidemije COVID-19.

K podpisu sporazuma so pristopili: Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija, družba Deloitte, Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna, Urad za mladino, Slovenski državni holding, Kapitalska družba, društvo Transparency International Slovenia, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Združenje notranjih revizorjev, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Klub Slovenskih podjetnikov, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, GEA College - Fakulteta za podjetništvo, Tax-Fin-Lex, časopisna hiša Delo in Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021 podpirajo tudi Banka Slovenije, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj ter Agencija za zavarovalni nadzor.

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021 se bodo med 15. in 19. novembrom zvrstili številni dogodki, konference, predavanja in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh državljanov. Dogodki potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.