Skoči do osrednje vsebine

Letno srečanje nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi OVSE in Sveta Evrope

Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič se 15. in 16. novembra 2021 udeležuje rednega letnega srečanja nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Sveta Evrope, ki zaradi epidemioloških razmer poteka v obliki video konference.

Zaslonska slika dvorane z udeleženci  srečanja

Letno srečanje nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi OVSE in Sveta Evrope | Avtor MNZ

Glavna tema letošnjega srečanja je okrepitev aktivnosti za preprečevanje in prepoznavo kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za namen delovnega izkoriščanja, s poudarkom na ukrepih za spoštovanje človekovih pravic v svetovnih dobavnih verigah. Nacionalni koordinatorji bodo razpravljali tudi o krepitvi prizadevanj v boju proti trgovini z ljudmi na podlagi nacionalnih akcijskih načrtov in o pomenu vloge neodvisnih nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov za nadzor oziroma spremljanje dejavnosti državnih organov v boju proti temu pojavu.

Slovenija je kot članica Evropske unije, podpisnica Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in članica OVSE zavezana k izvajanju ustreznih ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej. Na podlagi Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021 in 2022 več aktivnosti namenjamo učinkovitejšemu delu policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, okrepitvi aktivnosti za odkrivanje kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in sodelovanju z zasebnim sektorjem. V navedenem obdobju se v skladu s priporočili skupine strokovnjakov Greta, ki preverja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, predvideva tudi vzpostavitev funkcije nacionalnega poročevalca za boj proti trgovini z ljudmi kot neodvisnega mehanizma, ki spremlja ukrepe države na tem področju in pripravlja predloge za izboljšave.

Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič pri tem poudarja, da mora v prizadevanjih za boj proti trgovini z ljudmi osnovno vodilo ostati učinkovito medresorsko sodelovanje vseh pristojnih državnih institucij in vključevanje civilne družbe, predvsem na področju preventive in dela z žrtvami trgovine z ljudmi.  

Srečanja se je udeležila tudi EU koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Diane Schmitt, ki je posebej izpostavila sodelovanje s Slovenijo kot predsedujočo Svetu EU v pripravah na srečanje mreže nacionalnih poročevalcev in enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi, ki bo potekalo 6. in 7. decembra 2021.

Letna srečanja nacionalnih koordinatorjev in nacionalnih poročevalcev za boj proti trgovini z ljudmi Sveta Evrope in OVSE so namenjena izmenjavi informacij in opredelitvi skupnih ukrepov za reševanje aktualnih izzivov na tem področju.