Skoči do osrednje vsebine

Protokol za samotestiranje učencev v prostorih vzgojno izobraževalnih zavodov

Ministrstvo za zdravje je pripravilo protokol, ki določa korake pri izvedbi samotestiranja v šolah in postopke v primeru pozitivnega rezultata testa pri učencu.

Samotestiranje s hitrimi testi bo potekalo v prostorih vzgojno izobraževalnih zavodov za vse učence osnovnih šol in za učence, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Izvajalo se bo trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor bo učenec odsoten in samotestiranja ne bo opravil, se bo moral testirati naslednji dan, ko bo prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Učencu pripada 15 testov za samotestiranje na mesec. Učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopnik jih pridobijo v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

Protokol določa, da je pogoj za samotestiranje, da se učenec počuti zdrav in da ne kaže znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo otroka napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje, starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.

Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR-testa v izolaciji. V tem času ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se bodo s šolami morali dogovoriti, če se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, se bodo s starši samotestirali doma, nato pa bodo šoli ali zavodu izvid testa sporočili na evidenčnem listu.

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus se bo začelo izvajati v sredo, 17. novembra.