Skoči do osrednje vsebine

Regijska ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske regije, verzija 8.1

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) Kranj objavlja novo dopolnjeno verzijo skupne Ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske regije, verzija 8.1.

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, verzija 8.1

Zaradi novo izdelane Ocene ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0. je bil iz skupne Ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske regije, Verzija 8.1 izbrisan del, kjer je bila razdelana ocena ob jedrski in radiološki nesreči za Gorenjsko regijo.