Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik in državna sekretarka Ban sta se med vladnim obiskom v jugovzhodni Sloveniji srečala z župani, načelniki in nevladniki

Vlada Republike Slovenije je na delovnem obisku v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban sta sprva opravila nekaj ločenih srečanj z župani te regije, nato pa sta se sestala še z načelniki upravnih enot in predstavniki nevladnih organizacij. Dijakom srednješolskega centra v Novem mestu pa sta se pridružila pri uri računalništva.

Še pred jutranjim skupnim delovnim posvetom članov vlade se je minister Boštjan Koritnik sestal z županom občine Ribnica Samom Pogorelcem, državna sekretarka Urška Ban pa z župani občin Metlika, Straža in Šentjernej – Darkom Zevnikom, Dušanom Krštincem in Jožetom Simončičem.

Nedavno je bil med vlado in predstavniki reprezentativnih združenj občin ponovno dosežen dogovor o višini povprečnine za prihodnji dve leti, to je, da se bo povprečnina v letu 2022 zvišala na 645 evrov, v letu 2023 pa na 647 evrov, kar pomeni bistveno povečanje sredstev občinam. Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala skoraj za 60 evrov. Glede na letos, bodo tako čez dve leti občine JV Slovenije prejele od 5.000 evrov (Osilnica) pa do 600.000 evrov (Novo mesto) več sredstev v občinski proračun z naslova primerne porabe, izračunano glede na število prebivalcev. To sicer predstavlja polovico vseh prihodkov občin. Prav tako to pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij za leto 2022 na 79,5 milijonov evrov in za leto 2023 na 79,7 milijonov evrov. »Poleg dviga povprečnine smo s sprejetjem posebnega zakona občine tudi finančno in administrativno razbremenili, kar občini na letni ravni dodatno prinaša še več kot 70 milijonov evrov prihrankov. Vse to je rezultat dobrega sodelovanja v okviru delovne skupine za lokalno samoupravo, ki sem jo ustanovil ob začetku svojega mandata,« je ob obisku poudaril minister Boštjan Koritnik.

Na območju Jugovzhodne statistične regije je 21 občin. Največja po številu prebivalcev je Mestna občina Novo mesto (36.580), najmanjša pa občina Osilnica (390). Največ članov občinskega sveta je v Mestni občini Novo mesto (30), najmanj pa v Osilnici in Kostelu (7 članov). Ustanovljenih je sedem Skupnih občinskih uprav, v katere so vključene vse občine te regije.

Z elektronskimi postopki prispevamo tudi k digitalizaciji poslovanja občin. Na portalih eUprava in SPOT omogočamo elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine (npr. pomoč občine ob rojstvu otroka, odmera komunalnega prispevka, različna soglasja/dovoljenja). »Veseli nas, da so se v projekt, ki je sicer šele v začetni fazi, že vključile nekatere občine te regije, vabimo pa tudi vse druge občine, da svoje vloge objavijo na teh dveh državnih portalih ter s tem državljanom in podjetjem omogočijo urejanje storitev prek spleta,« jih je povabil minister.

V znamenju vsebin, povezanih z digitalizacijo, sta minister in državna sekretarka obiskala tudi podjetje Mikrografija, na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji pa sta pridružila pri pouku dijakom smeri računalništvo. Minister Koritnik jim je predstavil nekatere elektronske storitve, ki jih ponuja država in jih državljani lahko uredijo prek spleta, kadarkoli v dnevu, brez obiska upravne enote ali katerega od drugih uradov v času uradnih ur. Ena takšnih storitev je tudi nakup subvencionirane vozovnice za javni potniški promet za dijake in študente, kar lahko uredijo na portalu eUprava.

Na srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot regije so se sogovorniki med drugim dotaknili aktualnih razmer, ki so vplivale na dostopnost storitev. Minister Koritnik je izrazil zadovoljstvo z delom zaposlenih na upravnih enotah. »Spoštujem delo zaposlenih na upravnih enotah, ki so se tudi v času zaostrenih zdravstvenih razmer v državi hitro organizirali, delo prilagodili razmeram in državljanom ter kolikor je bilo možno nemoteno zagotavljali opravljanje storitev,« je poudaril.

Tudi jugovzhodnem delu Slovenije je bil za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom covida-19) na upravnih enotah vzpostavljen sistem naročanja strank (UE Črnomelj, Trebnje, Metlika, Novo mesto in Kočevje), na nekaterih pa tudi dodatne klicne številke za naročanje (UE Trebnje in Novo mesto). Zaradi povečanega interesa državljanov za pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS, s katerima med drugim na portalu zVEM lahko sami dostopajo do potrdila PCT, je večina upravnih enot to storitev omogočala ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur, istočasno pa smo v sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo omogočili več dodatnih začasnih prijavnih točk – v JV regiji je trenutno 28 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko uredijo svojo e-identiteto. Poleg tega lahko državljani na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in na spletni strani Ministrstva za javno upravo preverijo čakalne dobe za štiri najpogostejše postopke (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, smsPASS/SIGEN-CA).

Ministrstvo za javno upravo v Jugovzhodni statistični regiji izboljšuje prostorske pogoje za delo zaposlenih v različnih organih javne uprave, skrbi za učinkovito in gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem države, državljanom pa omogoča dostopnejše storitve. V Novem mestu zaključujemo obsežno energetsko obnovo objekta, v katerem posluje tamkajšnji Finančni urad. Celotna vrednost investicije, ki je delno financirana iz evropskih sredstev, znaša cca. 1,3 milijona evrov. Z obnovo se bo izboljšala funkcionalnost prostorov, povečala energetska učinkovitost, zmanjšali pa se bodo stroški vzdrževanja in emisije toplogrednih plinov. Obnovitvenih del so bili deležni tudi prostori UE Črnomelj, na UE Trebnje pa smo z montažo dvižne ploščadi zagotovili dostop gibalno oviranim osebam. V letu 2022 je v načrtu selitev Geodetske pisarne Kočevje v prostore na Ljubljanski cesti 7, obnovitvena dela se bodo stekla v kratkem.

Minister Koritnik in državna sekretarka Ban se bosta pozno popoldne v prostorih Društva za razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu srečala tudi s predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Po zadnjih javno dostopnih podatkih v jugovzhodni statistični regiji deluje 1.823 nevladnih organizaciji, kar je približno 15 % vseh nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji. Nekateri med njimi so bili uspešni tudi pri prijavi svojih projektov na javnih razpisih in pozivih za sofinanciranje, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo. Tamkajšnje regijsko stičišče nevladnih organizacij pa jim nudi izobraževanja, svetovanja ter podporo pri delovanju.

Zvečer bodo predstavniki vlade obisk v regiji kot običajno zaključili še z Javno tribuno, kjer se bodo srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.