Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti bo danes obiskal Jugovzhodno Slovenijo

Vlada nadaljuje obiske slovenskih regij. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti bo skupaj z drugimi predstavniki vlade tokrat obiskal Jugovzhodno Slovenijo. Ob obisku predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji – po površini naši največji statistični regiji – (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Pogled od zgoraj na grad Otočec

Grad Otočec | Avtor STO

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. V regiji Jugovzhodna Slovenija v obdobju 2021–2022 s 668.287,96 evra finančno podpiramo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične kulturne dediščine. Finančno podporo smo razdelili med 13 projektov s področij sakralne, profano stavbne in memorialne dediščine.

Z 200.000,00 evri bodo v Trebnjem obnovili hišo na Golievem trgu 7, domačinom poznana kot Grmada in s statusom spomenika lokalnega pomena. V obnovljeni hiši je predvidena ureditev multimedijskega interpretacijskega centra o bogati in zanimivi arheološki podobi Trebnjega v času Rimljanov ter prostorov za razstavno, društveno in/ali rokodelsko dejavnost.

Letos smo nadaljevali z obnovo dolenjske znamenitosti – Hudičevega turna v Soteski. Notranjost vrtnega paviljona, zgrajenega v 17. stoletju, je bogato iluzionistično poslikana – med motivi najdemo prizor iz antične mitologije Zevsova ugrabitev Ganimeda. Hudičev tur je pomemben tudi kot prizorišče kulturnih dogodkov, v njem na primer s koncerti gostuje mednarodno uveljavljen brežiški festival stare glasbe Seviq Brežice, ki že vrsto let uspešno povezuje staro glasbo, kulturno dediščino in kulturni turizem.

V regiji, v kateri je 27 kulturnih spomenikov državnega pomena – kot so gradovi Kostel, Otočec in Hmeljnik, cerkev Svetih treh kraljev, Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem rogu, območje Auspergove železarne na Dvoru –, za spomeniško varstvo skrbita dve enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Novo mesto in Ljubljana.

Med načrtovanimi projekti naj izpostavimo še obnovo objekta kulturne dediščine – Auspergove železarne Dvor, natančneje objektov Trajberk in Lončarija, ki se bo začela konec letošnjega leta. Območje Auspergerove železarne je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, vključeno pa je tudi v območji naravne vrednote Krka in Natura 2000. Cilj projekta je vzpostaviti Interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000, ki bo prebivalce ozaveščal o pomenu biotske raznovrstne in kulturne dediščine. Predvidena investicijska vrednost projekta, ki bo med drugim sofinanciran tudi iz sredstev Evropske unije, je približno 2,2 milijona evrov. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo s 77.234,64 evra.

Začetki organizirane arhivske dejavnosti v regiji segajo v leto 1935, ko je Muzejsko društvo začelo zbirati muzealije in arhivalije za bodoči novomeški oziroma dolenjski muzej. V regiji za hrambo arhivskega gradiva, ki priča o zgodovinskem razvoju regije in posameznih človeških usod, skrbi enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana za Dolenjsko in Belo krajino. Posebnost novomeškega arhiva je rodoslovni indeks, poleg tega pa izstopa tudi projekt Kronist Novo mesto. V arhivu že več kot deset let skozi medij fotografije kreirajo vizualni spomin sočasne zgodovine – fotografsko dokumentirajo različne vidike družbenega, političnega, gospodarskega, kulturnega in športnega dogajanja v Novem mestu in okolici.

Prav tako kot preteklost oziroma kulturna dediščina je pomembna tudi sedanjost oziroma sodobnost. V pokrajino sodobne umetnosti in sodobnega gledališča se v tej regiji pomembno vpisuje Anton Podbevšek Teater, najmlajše slovensko profesionalno gledališče. Država je v zadnjih petih letih financirala 47 odstotkov stroškov njegovega delovanja, v letošnjem letu mu je namenila 208.940,00 evrov. V nasprotju z drugimi slovenskimi gledališči je to izrazito konceptualno filozofsko gledališče, ki presega ozke žanrske delitve. Med drugim je dejavno tudi na področju filmske umetnosti. Kot zanimivost – ljubiteljem filma v času Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (LIFFE) postreže z izborom filmov, uvrščenih v program festivala. Za filmsko umetnost v regiji skrbi tudi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki pokriva celotno območje Bele krajine in je za izvedbo art kino programa v letu 2021 prejel 3.535,56 evra.

Snovanju platforme za sodobno umetnost in kulturnega utripa regije se pridružujeta tudi LokalPatriot, osrednji mladinski in neodvisni kulturni producent, ki v regiji skrbi za stalen prikaz kakovostne regijske in slovenske ustvarjalnosti, in Društvo za sodobno kulturo Fotopub Novo mesto, organizator mednarodnega festivala sodobne fotografije Fotopub, ki promovira mlade umetnike, ki so na začetku ustvarjalne poti. LokalPatriot in Fotopub sta na razpisih Ministrstva za kulturo prejela skupaj 25.322,64 evra.

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov smo lani in letos pripravili dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti finančne podpore za zagotavljanje ustreznih prostorskih razmer in dobre tehnične opremljenosti javnih zavodov s področja kulture za izvajanje različnih dejavnosti. Na obeh razpisih so finančna sredstva (skupaj 165.237,71 evra) prejele štiri občine. V Novem mestu so na primer s sredstvi zagnali pilotni projekt, ki predstavlja inovacijo v knjižničnem prostoru, to je 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva v Knjižnici Mirana Jarca. Končni cilj projekta je vzpostavitev mreže avtomatiziranih dislociranih enot oziroma, kot jim pravijo v pogovornem jeziku, avtomatiziranih krajevnih knjižnic. V občinah Črnomelj in Šentrupert pa bodo z letos pridobljenim sredstvi vzpostavili dva nova prostora za izvedbo kulturnih dogodkov – atrij gradu Črnomelj in letno gledališče Šentrupert.

Za obveščanje prebivalcev regije skrbi 64 medijev – štiri televizije, pet radiev, 36 tiskanih medijev in 19 elektronskih medijev. Štirje od njih imajo status programa posebnega pomena. Na redni letni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev se je prijavilo osem medijev, štirim je uspelo pridobiti finančna sredstva v skupni višini 218.274,06 evra.

Več o vladnem regijskem obisku je objavljeno na strani Vlade Republike Slovenije.