Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom so danes svečano prisegli trije pravosodni policisti. Kandidati so opravili vse sklope usposabljanj in izpite ter danes izrekli prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.

Dva pravosodna policista bosta delo opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, eden pa v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Generalni direktor je vsem trem čestital in dejal, da bi si takih dogodkov želel še več. Zaposleni so po njegovih besedah najpomembnejši kapital, ki obvladuje vse potrebne procese za nemoteno delo v zaporih. Današnja prisega pa prinaša tudi spremembo statusa, saj pravosodnim policistom omogoča uporabo polnih pooblastil. Mag. Majcen je izpostavil, da gre pri prisegi za odgovorno dejanje ter da proces usposabljanja tudi po njej teče naprej. Vsebinsko bodo vsi pravosodni policisti lahko skozi kariero rasli ter razvijali svoja znanja in veščine, pa tudi svežino pridobljenega strokovnega znanja z usposabljanja. K temu bo prav gotovo prispevala tudi realizacija projekta »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, ob tem pa je poudaril še pomen dobrega počutja med zaposlenimi.

Pravosodni policisti so pohvalili izvedeno usposabljanje, saj so pridobili številna nova znanja. Vodja oddelka za varnost v mariborskem zavodu pa jim je zaželel, da vsak dan varno in zdravi zapuščajo delovno mesto.