Skoči do osrednje vsebine

SRRES Idrija 2021 – Vaja Potres

45. Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije je letos organiziral javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija), ki je tudi izvajalec rudarskih del v idrijskem rudniku živega srebra.

Reševalna vaja je bila izvedena v petek 8. 10. 2021 s pričetkom ob 12. uri.

Namen vaje je bil preveriti delovanje in usklajenost ukrepanja pri rudarski nesreči v aktivnem delu in turističnem delu idrijskega rudnika. Namen je bil tudi preveriti učinkovitost Načrta zaščite in reševanja v CUDHg Idrija in Načrta zaščite in reševanja v Antonijevem rovu ter usklajenost s sistemom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). 

Predpostavka vaje je bila, da je na območju idrijskega preloma prišlo do močnejšega potresa z epicentrom na območju Idrije. V mestu Idrija je bil poškodovan električni kabel, ki napaja rudniško ventilatorsko postajo Inzaghi in električno napeljavo v jamskem muzeju Antonijev rov. Posledično prezračevanje rudnika ni delovalo. V času potresa so v aktivnem delu jame rudarji opravljali vzdrževalna dela in monitoring, v turističnem delu jame Antonijev rov pa se je nahajala skupina dijakov srednje šole. Na delovišču na III. obzorju jaška Borba je pri bil pri slepem jašku Leithner poškodovan rudarski nadzornik, ki je pregledoval stanje glavnih pohodnih poti v aktivnem delu jame. V jami sta se nahajala tudi dva rudarja, ki sta opravljala vzdrževalna dela na progi pri slepem jašku Vidmar. Eden je pri porušitvi dela stropa utrpel poškodbe. Drugi nadzornik, ki je izvajal meritve pretoka zraka je poškodovan na II. med-obzorju v progi med jaškom Inzaghi in remizo. V nepodprtih delih jame je zaradi potresnega sunka obstajala možnost dodatnih zruškov, na nekaterih območjih tudi možnost povečanja koncentracij nevarnih plinov (CO2 in CH4). 

Na vaji so sodelovale reševalne enote:

 • Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (1 reševalna ekipa – 5 članov),
 • Premogovnik Velenje, d. o. o. (1 reševalna ekipa – 5 članov),
 • Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. (1 reševalna ekipa – 6 članov),
 • Petrol Geo, Lendava (1 reševalna ekipa – 4 člani),
 • Rudnik Žirovski Vrh (1 reševalna ekipa – 2 člana),
 • Enota reševalnih psov Slovenije, Tolmin (3 reševalne ekipe s po dvema reševalnima psoma). 

Rudarsko vajo so ocenjevali:

 • Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo (4 inšpektorji),
 • Enota nujne medicinske pomoči ZD Idrija (zdravnik, tehnik). 

Opazovalci na vaji:

 • Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica in Celje,
 • Civilna zaščita Občine Idrija,
 • Gradbeni materiali/Podzemlje Pece,
 • Marmor Sežana,
 • Marmor Hotavlje. 

Lokacija za predajo poškodovancev zdravniški oskrbi – triaža je na dvorišču jaška Borba v šotoru Civilne zaščite Občine Idrija.

Po končani vaji oz. predaji poškodovanca v zdravniško oskrbo vodja reševalne ekipe poroča vodji reševanja o opravljenem delu ter prejme navodilo o zaključku reševanja oziroma morebitni dodatni akciji reševanja. Po predaji poročila zadnjega vodje reševalne ekipe, vodja štaba reševanja obvesti ReCO Nova Gorica (112) o zaključku reševalne vaje. 

Po zaključku je sledila analiza izvedbe reševalne vaje v kateri so svoje ocene podali rudarski inšpektorji, vodja enote reševalnih psov in zdravnik nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Idrija.