Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev ugotovitev nadzora PCT na novinarski konferenci Urada za komuniciranje

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan se je 10. 11. 2021 udeležil novinarske konference, ki jo je organiziral vladni Urad za komuniciranje. Na konferenci so bile predstavljene ugotovitve inšpekcije v prejšnjem tednu, v obdobju od 1. 11. do 7. 11. 2021.

Izvedena sta bila 602 nadzora nad spoštovanjem zahtev odloka, sprejetega z namenom zajezitve in obvladovanja okužb z virusom SARS – CoV-2, od tega je bilo 126 nadzorov izvedenih v času vikenda.

V  navedenem obdobju je bilo skupaj pregledanih: V  navedenem obdobju je bilo skupaj pregledanih:

  • 483 ponudnikov gostinske dejavnosti,
  • 29 trgovin z živili ter
  • 90 proizvodnih živilskih obratov in dejavnosti.

Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 111 zavezancih, od tega pri 110 ponudnikih gostinske dejavnosti in v eni trgovini z živili. Neskladnosti v gostinski dejavnosti so se nanašale na nepreverjanje izpolnjevanja pogojev na vstopnih točkah za goste oziroma ob naročanju, kjer so v večini primerov gostinci zgolj vprašali gosta ali izpolnjuje pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani), dejansko pa le-tega niso preverili oziroma so jim gostje predložili QR kodo, ki je gostinec ni preveril. Precej neskladnosti se je nanašalo tudi na nepravilno nošenje oziroma nenošenje mask s strani zaposlenih, ob stiku s potrošniki.

V upravnih postopkih je bilo izrečenih 9 ureditvenih odločb in 98 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Na podlagi zakona o prekrških je bilo izdano 42 opozoril in 24 prekrškovnih odločb z izrečenimi globami v skupni vrednosti 45.500 evrov. Pri preverjanju odprave neskladnosti, odrejene z upravno odločbo, se je zaradi njene neizvršitve zavezancu izdal plačilni nalog za pravno in odgovorno osebo, v skupni vrednosti 2000 evrov ter začasno prepovedalo opravljanje dejavnosti.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo nadaljevala s poostrenimi nadzori kot tudi stopnjevala ukrepanje z izdajo plačilnih nalogov ter izrekanjem začasnih prepovedi opravljanja dejavnosti. Nadzori se bodo izvajali v času obratovanja gostinskih lokalov, vključno z vikendi.