Skoči do osrednje vsebine

Sestanek delovne skupine za homeopatska zdravila (HMPWG), ki deluje v okviru mreže vodij nacionalnih organov za zdravila (HMA)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je 10. novembra 2021 v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, gostila sestanek Delovne skupine za homeopatska zdravila (HMPWG), ki deluje v okviru mreže vodij nacionalnih organov za zdravila (HMA).

Udeležence je uvodoma pozdravil direktor JAZMP, Momir Radulović, in predstavil cilje predsedovanja Slovenije Svetu EU ter zgodovino in stanje na področju homeopatskih zdravil v Sloveniji.

Na srečanju so bile obravnavane teme o kakovosti in varnosti homeopatski zdravil, utemeljitvi homeopatske uporabe in različne regulativne ter organizacijske teme.

Predstavljene so bile novosti v Evropski farmakopeji na področju homeopatskih zdravil. Obravnavani so bili dokumenti, ki jih je pripravila podskupina za kakovost homeopatskih zdravil. V teku je posodobitev smernice za Modul 3 dokumentacije o kakovosti homeopatskih zdravil. Za javno razpravo sta bila sprejeta odgovora na vprašanji glede zahtevane dokumentacije o kakovosti homeopatskih zdravil. 

Obravnavana in sprejeta je bila smernica o predklinični dokumentaciji homeopatskih zdravil.

Smernice in delo delovne skupine za homeopatska zdravila prispevajo k usklajenim pristopom in navodilom za predlagatelje vlog za registracijo homeopatskih zdravil in pristojne organe, ki zagotavljajo enake visoke standarde kakovosti in varnosti za homeopatska zdravila po vsej EU.