Skoči do osrednje vsebine

V Kadetnici začetek Visokega tečaja o Skupni varnostni in obrambni politiki – Modul 2

Republika Slovenija v času od 1. julija do 31. decembra 2021 predseduje Svetu EU. V različne aktivnosti je vključena tudi Slovenska vojska, med njimi Center vojaških šol, ki bo za izvedbo omenjenega predsedovanja v času med 8. in 12. novembrom 2021 v Kadetnici organiziral in izvedel Visoki tečaj o Skupni varnostni in obrambni politiki (SVOP) – Modul 2 Evropske varnostne in obrambne akademije (ang. ESDC).

nagovor brigadirja Petra Zakrajška, poveljnika Centra vojaških šol

nagovor brigadirja Petra Zakrajška, poveljnika Centra vojaških šol | Avtor Carmen Kos

1 / 2

Z European Security and Defence College sodelujejo različne države članice EU, med njimi tudi Slovenija, tokrat kot nosilec, organizator in izvajalec 17. Visokega tečaja o SVOP – Modul 2. Po otvoritveni slovesnosti sta predstavnike medijev nagovorila brigadir Peter Zakrajšek, poveljnik Centra vojaških šol, in polkovnik dr. Igor Cebek, načelnik Sektorja kateder vojaških ved – dekan. Sogovornika sta izrazila zadovoljstvo nad zaupano nalogo s strani Evropske varnostne in obrambne akademije, s katero je Center vojaških šol že sodeloval letos oktobra na slovenskem predstavništvu pri Evropski uniji v Bruslju, kjer smo skupaj predstavili enoten okvir profesionalnega izobraževanja častnikov, usklajen z evropskim javnim izobraževanim sistemom.  Z obema dogodkoma se je Center vojaških šol postavil na zemljevid evropskih vojaških izobraževalnih institucij, ki so sposobne sodelovanja na področju izobraževanja z Evropsko varnostno in obrambno akademijo.

Lastnik tečaja oziroma kurikuluma in Programa za tečaj je European Security and Defence College iz Bruslja, v imenu katere tečaj izvajajo, po sistemu rotacij, različne nacionalne izobraževalne institucije iz področja varnosti in obrambe. Tečaj je sestavljen iz predhodnega e-izobraževanja in štirih rezidenčnih modulov, od katerih se prvi tradicionalno izvaja v Bruslju (Belgija), drugi se bo tokrat izvedel v Centru vojaških šol v Mariboru (Slovenija), tretji bo izveden Baltic Defence College – Baltski Obrambni kolidž v Tartuju (Estonija) in četrti bo izveden na Univerzi za vojne študije v Varšavi (Poljska). Predvidoma se bo tečaja udeležilo 67 slušateljev iz več kot petindvajset držav članic EU in kandidatk za članstvo v EU. Gre za izbrane eksperte, ki so predvideni za vodstvene pozicije na področju dela v EU inštitucijah ali državah na področju SVOP. Dejstvo je, da gre za populacijo, ki je karierno gledano perspektivna in že zelo izkušena ter tudi zelo izobražena. Udeleženci prihajajo iz različnih sektorjev držav ali EU inštitucij kot so varnost, obramba, zunanjepolitičnega področja oziroma jih je manj kot polovica vojaških oseb.

Visoki tečaj o SVOP – Modul 2, ki bo potekal v mariborski Kadetnici, se osredotoča na utemeljitev in izzive razvoja vojaških in civilnih zmogljivosti za obvladovanje kriz. Modul je zasnovan tako, da omogoča vpogled v koncepte, procese in orodja EU za krizno upravljanje, za posodobitev in širše razumevanje zmogljivosti kriznega upravljanja. Poleg tega drugi modul Visokega tečaja o SVOP ponuja vpogled v prizadevanja za ustvarjanje sinergij med civilnimi in vojaškimi zmogljivostmi, izvajanje civilnega dogovora o SVOP, pa tudi vpogled v vprašanja v zvezi z evropskim sodelovanjem pri oboroževanju in nabavo oz. javnimi naročili. Ponuja priložnost za boljše razumevanje glavnih oz. velikih programov oboroževanja, ki se izvajajo v EU (evropska komisija in EDA) ali večstranskem okviru. Modul ponuja tudi vpogled v številne regionalne politike – v primeru tokratnega drugega modula bodo teme iz področja Zahodnega Balkana, Bližnjega Vzhoda in Severne Afrike.

Splošni cilj Visokega tečaja o SVOP je pripraviti izbrane višje strokovnjake (eksperte) iz držav članic EU, držav kandidatk za članstvo v EU in institucij EU za vodilne položaje pri uporabi in razvoju SVOP (skupne varnostne in obrambne politike), za krizno upravljanje in razvoj zmogljivosti v širšem kontekstu Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in jim omogočiti učinkovito sodelovanje z različnimi akterji na tem področju. Cilj tečaja je razširiti znanje in razumevanje udeležencev o varnostni in obrambni arhitekturi EU. Celostni pristop k SVOP kot ključnemu orodju SZVP, trenutni in pričakovani politiki, misijah in operacijah, pa tudi povečanju njihove ozaveščenosti o novih grožnjah in drugih horizontalnih vprašanjih. Usposabljanje, izvedeno preko e-izobraževanja in obiskovanja štirih (rezidenčnih) modulov, spodbuja skupno evropsko varnostno kulturo in je namenjeno spodbujanju mreže prihodnjih voditeljev, vključenih v strateški vidik SZVP/SVOP.