Skoči do osrednje vsebine

Nova Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo

Z novo Uredbo o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo se je prenehalo izvajanje storitve izdaje soglasij k prometu z zemljišči v okoliših posebnega pomena za obrambo.

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 167/21 z dne 22. oktobra 2021, je bila objavljena Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, ki je pričela veljati dne 6. novembra 2021 in v končnih določbah določa prenehanje veljave:

Nova uredba ne ureja instituta izdajanja soglasij k prometu z zemljišči iz tretjega odstavka 29. člena Zakona o obrambi in ga s končno določbo o prenehanju veljavnosti sedanje Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje deregulira.

Skladno z navedenim se je storitev izdaje soglasij k prometu z zemljišči v okoliših posebnega pomena za obrambo izvajala do vključno 5. novembra 2021.