Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Jaklitsch pri Slovencih na Goriškem v Italiji – 1. dan

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je na obisku pri Slovencih na Goriškem v Italiji. V ponedeljek, 8. novembra 2021, se je ob spremstvu generalnega konzula v Trstu Vojka Volka, predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja in predsednice Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenije Dobrila srečala s predstavniki Zadruge goriška Mohorjeva, obiskala Dijaški dom Simona Gregorčiča, Mladinski dom in Kinoatelje. V KB Center se je srečala z zastopniki organizacij, združenih v SKGZ.

Na vljudnostnih obiskih se je srečala goriškim nadškofom msgr. Carlom Robertom Marijem Redaellijem in županom Gorice Rodolfom Ziberno. Dan je zaključila pri Slovencih v Štandrežu.

Svoj obisk je ministrica začela v Ljudskem vrtu, kjer je položila cvetje k spomeniku Simona Gregorčiča ter tako počastila spomin na goriškega slavčka. Dogodka so se udeležili predstavniki slovenskih organizacij ter dijaki 4. letnika Državnega izobraževalnega zavoda s slovenskim učnim jezikom Trubar Gregorčič. Sledilo je srečanje s člani Zadruge Goriška Mohorjeva. Založbo Goriška Mohorjeva družba je predstavil urednik msgr. Renato Podbersič, tednik Novi glas odgovorni urednik Jurij Paljk, otroško revijo Pastirček pa njen urednik duhovnik Markežič. Sogovorniki so izpostavili izziv, ki ga prinaša digitalizacija, potrebo po vzgoji mlajših sodelavcev, razveseljivo pa je, da ohranjajo svoje bralce in tako tudi svoje poslanstvo ohranjanja slovenske tiskane besede na Goriškem in tudi širše.

Po ogledu cerkve sv. Ivana, dušnopastirsko središče za Slovence v Gorici, je ministrica obiskala goriškega nadškofa msgr. Carla Roberta Marija Redaellija, ki se mu je v prijetnem pogovoru med drugim zahvalila za skrb, ki jo namenja slovenskim vernikom in bogoslužju v slovenskem jeziku. Nadškof je ministrici predstavil, kako se je nadškofija vključila v projekt Evropske prestolnice kulture, ki jo bosta leta 2025 predstavljali Nova Gorica in Gorica.

Popoldan je ministrica najprej odšla v Dijaški dom Simona Gregorčiča, kjer ji je ravnateljica Kristina Knez skupaj z vzgojiteljicami predstavila aktivnosti doma. Dijaški dom je namenjen popoldanskemu varstvu otrok in učencev in predstavlja enega pomembnih točk ohranjanja slovenske besede, saj vse dejavnosti v domu potekajo v slovenskem jeziku. Na ta način želijo v domu krepiti vsakodnevno rabo jezika ne le otrok iz slovenskih družin, temveč tudi tistih, kjer doma ne govorijo slovensko oziroma je znanje slovenščine šibkejše. Ministrica dr. Jaklitsch je obiskala tudi Mladinski dom, ki prav tako zagotavlja popoldansko varstvo otrok in pomembno prispeva k utrjevanju slovenščine kot pogovornega jezika. Dejavnosti doma je ministrici predstavil njen ravnatelje Mauro Leban in ena od vzgojiteljic, ki skrbi za otroke. Vsi sogovorniki so izpostavili velik pomen obšolskih dejavnosti za slovensko manjšino oz. za krepitev slovenščine kot pogovornega jezika med mlajšimi.

Sledilo je srečanje z županom Gorice Rodolfom Ziberno. Po prijaznem sprejemu in izmenjavi simboličnih daril je župan ministrico seznanil s projektom postavitve trojezičnih turistično-informacijskih tabel (italijansko, slovensko in angleško) v mestu. Ministrica je v pogovoru izpostavila pomen vidne dvojezičnosti v Gorici ter aktivnejšo vlogo občine pri tem. Kot primer dobre prakse je omenila samoumevno vidno in dosledno dvojezičnost na območju, kjer v Sloveniji živi italijanska narodna skupnost.

Ministrica je v okviru obiska pri Slovencih na Goriškem obiskala tudi Kinoatelje, kjer se je srečala s podpredsednico Majdo Bratina in vodjo programa Matejo Zorn, ki sta predstavili dosedanje delo in načrte. Kinoatelje, ki se posveča tudi filmski vzgoji mladih, hrani tudi veliko dragocenega filmskega gradiva, vsebinsko povezanega z življenjem slovenske manjšine v preteklosti, ki bi si ga želeli v prihodnje tudi urediti ter digitalizirati.

V KB Centru v Gorici je sledilo daljše srečanje s predstavniki nekaterih društev, ki so vključeni tudi v SKGZ.  Svoje načrte za prihodnost in izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu ter zaradi pandemije so predstavili predstavniki Kmečke veze, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, Glasbene matice, Slovenskega izobraževalnega konzorcija, Zveze slovenskih kulturnih društev, Slovenskega društva Karnival, Sindikata slovenske šole, Društva slovenskih upokojencev za Goriško, Slovenskega planinskega društva Gorica in Zveze slovenskih športnih društev v Italiji. Prav vsi si skozi svoje dejavnosti trudijo ohranjati in krepiti slovenstvo in slovenski jezik, obenem pa se zavedajo, da se število članov skupnosti krči, da mnogi mladi odhajajo v Slovenijo ter drugam ter da bo potrebno premisliti, kako slovensko stvarnost v tem prostoru negovati tudi v prihodnje.

Večer je ministra preživela v Štandrežu, kjer so jo pričakali člani Prosvetnega društva Štandrež, Društva sKultura 2001 in skavti. Ministrici so predstavili svoje dejavnosti in načrte. Ob vsem je najbolj pohvalna dosledna raba slovenskega jezika in narodna zavednost, ki jo gojijo. Po zaključku pogovora je kustos goriških muzejev Saša Quinzi ministrici razkazal še tamkajšnjo župnijsko cerkev, ki jo je poslikal slikar Tone Kralj. Gre za najobsežnejše delo tega primorskega slikarja, ki je v svetopisemske prizore spretno vnašal slovensko narodno izročilo.