Skoči do osrednje vsebine

Letno poročilo o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov EU

Ali ste vedeli, da vam poznavanje skupne trgovinska politika EU in sporazumov o prosti trgovini EU, lahko pomaga do prihrankov pri izvozu in uvozu? Za izvozno usmerjena podjetja, še posebej mala in srednje velika podjetja, je poznavanje trgovinskih sporazumov EU ključnega pomena, saj jim ti olajšujejo poslovanje in nudijo nove priložnosti na trgih izven EU.

Zato Slovenija aktivno sodeluje na ravni EU in podpira vsa prizadevanja Evropske komisije, da bi bila evropska podjetja bila čim bolj ozaveščena o možnostih, ki jih prinašajo sporazumi o prosti trgovini ter ostalih aktivnostih Evropske komisije za boljše izvajanje in izvrševanje skupne trgovinske politike EU pod okriljem lani imenovanega glavnega uradnika za uveljavljanje trgovinskih pravil - Chief Trade Enforcement Officer).

Evropska komisija je nedavno objavila letno poročilo o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov EU, ki opisuje ukrepe Evropske Komisije v tesnem sodelovanju z državami članicami, podjetji EU ter združenji in ostalimi zainteresiranimi stranmi, da ohrani odprte trge in zagotovi, da trgovinski partnerji EU izpolnjujejo svoje zaveze.

Poročilo se osredotoča na štiri področja:  

  • popolno izkoriščanje priložnosti, ki jih prinašajo trgovinski sporazumi;
  • podpora malim podjetjem pri izkoriščanju trgovinskih sporazumov;
  • odpravljanje trgovinskih ovir;
  • krepitev trgovinskih zavez z reševanjem sporov.

Evropska komisija je v preteklem letu s konkretnimi ukrepi še naprej lajšala izvoz EU in ščitila ključne interese EU, pri čemer je dosegla naslednje.

  • V okviru partnerstva glede dostopa do trga je odpravila 33 trgovinskih ovir v 22-ih partnerskih državah. Evropska podjetja so zaradi tega lahko izvozila dodatnih 5,4 milijarde evrov, kot bi jih brez odprave trgovinskih ovir v zadnjih petih letih.
  • Lansirala nagrajeno spletno platformo Access2Markets, ki zagotavlja ključno podporo za mala in srednja podjetja, da bodo lahko lažje in hitreje izvažala, ki jo je v letu dni obiskalo več kot 1,5 milijona obiskovalcev. Platforma med drugim vsebuje tudi orodje ROSA za samoocenitev izpolnjevanje pogojev o poreklu blaga za doseganje preferencialnih carinskih stopenj, kar vodi do prihrankov.   
  • Enotna vstopna točka za pritožbe, vzpostavljena novembra 2020, je spremenila način, kako lahko podjetja in deležniki Komisiji sporočijo trgovinske ovire ali kršitve trgovinskih in trajnostnih razvojnih zavez partnerskih držav. To je privedlo do 29 uradnih pritožb, ki jih Evropska komisija že preiskuje.

Poročilu Evropske komisije je priložen delovni dokument s podrobnimi informacijami po državah partnericah in sporazumih ter podatki o uporabi preferencialov in tarifnih kvotah.

Informacije o Izvozu EU lahko najdete tudi na spletnih straneh Evropske komisije.

Še vedno je čas, da se prijavite na brezplačno spletno izobraževanje Evropske komisije glede uporabe baze podatkov »Access2Markets«, ki bo 17. novembra 2021 prevajano tudi v slovenski jezik.