Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za 18. javni razpis za podukrep M04.1 (sklop A)

Dvema upravičencema (sklop A) sta bili izdani odločbi v skupni vrednosti 29 tisoč evrov.

18. javni razpis za podukrep M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 7. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 2.000.000 evrov.

Na Agencijo sta prispeli dve vlogi s skupno zaprošeno vrednostjo 30.572,93 evrov. Obe vlogi sta bili pozitivno rešeni ter sta bili izdanidve odločbi o pravici do sredstev, s skupno višino odobrenih sredstev v znesku 29.262,01 evrov.