Skoči do osrednje vsebine

Regijska ocena ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči za Gorenjsko regijo

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) Kranj objavlja novo izdelano Regijsko oceno ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči za Gorenjsko regijo, verzija 1.0.

Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči za Gorenjsko regijo, verzija 1.0

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske je izdelana v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) ter v skladu z določili Navodila o pripravi ocen ogroženosti. Izpostava URSZR Kranj izdeluje Regijske ocene ogroženosti in dopolnjene ocene ogroženosti za Gorenjsko regijo.