Skoči do osrednje vsebine

Predstavitveni videoposnetki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Na družbenih omrežjih Ministrstva za pravosodje z današnjim dnem pričenjamo z objavo video posnetkov, v katerih bo v ospredju predstavitev Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Organ v sestavi ministrstva bo uvodoma predstavil generalni direktor mag. Bojan Majcen, ki bo podal iztočnico o poslanstvu in viziji uprave ter glavnih razvojnih načrtih za prihodnost. V nadaljevanju bodo zaposleni v zavodih za prestajanje kazni zapora predstavili različne vidike dela z zaprtimi osebami – predstavljeno bo tako delo pravosodnih policistov kot strokovnih delavcev - svojo zgodbo o življenju v zaporu pa bodo za javnost osvetlile tudi zaprte osebe.

Z objavo kratkih videoposnetkov se želimo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje predstaviti širši javnosti, da bolje spozna naše delo in poklice, ki opravljajo delo v zaporih. Predstavitev velja tudi kot povabilo za prijavo na prosta delovna mesta.

Kazenski zakonik določa, da država s kaznovanjem varuje temeljne vrednote in načela pravnega reda, vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj, predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje. V URSIKS zagotavljamo izvrševanje prostostnih sankcij in pripora. Prostostne sankcije vključujejo prestajanje kazni zapora, mladoletniškega zapora, vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom in nadomestnega zapora. Ob tem omogočamo možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo. Obravnavo zaprtih oseb organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah.

Trenutno je v slovenskih zaporih in v prevzgojnem domu skupno zaprtih preko 1.350 oseb, za njih pa na 14 različnih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma s prizadevnim delom vsakodnevno skrbijo zaposleni: pravosodni policisti, strokovni sodelavci – pedagogi, socialni delavci, psihologi, inštruktorji; medicinsko osebje in drugi profili zaposlenih, ki skupaj zagotavljajo vse vidike nemotenega delovanja ter varne slovenske zapore, s čimer je varnejša celotna družba.

Povabljeni, da nas v prihodnjih tednih spremljate ter skozi zgodbe zaposlenih in zaprtih pogledate za rešetke slovenskih zaporov.  

 

Facebook

Twitter