Skoči do osrednje vsebine

Praktično usposabljanje lovcev za primer pojava afriške prašičje kuge (APK)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije ter Veterinarsko - higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI - VHS) v mesecu oktobru pričela s praktičnim delom usposabljanja lovcev za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev.

Aktivno iskanje poginulih divjih prašičev je eden prvih ukrepov, ki se po potrditvi afriške prašičje kuge izvaja na določenem območju z omejitvami, z namenom ugotovitve dejanskega obsega okužbe z APK in da se odstrani vire okužbe iz lovišča.
Aktivno iskanje poginulih divjih prašičev izvajajo skupine za aktivno iskanje, ki jih sestavljajo člani, ki so opravili tako teoretični kot praktični del usposabljanja.
Pogoj za udeležbo na praktičnem usposabljanju je opravljen teoretični del usposabljanja, ki je bil izveden v mesecu juliju.
V okviru praktičnega dela usposabljanja patolog NVI prikaže postopek izvajanja biovarnostnih ukrepov pri vstopu in izstopu iz okuženega območja ter pristop in rokovanje z najdenim poginulim divjim prašičem.
Udeleženci nato izvedejo akcijo iskanja z uporabo aplikacije za telemetrično sledenje divjim prašičem - WBT (Wild Boar Tracker) na terenu.
Do sedaj je bilo izvedenih pet praktičnih usposabljanj – za osrednjeslovensko, kočevsko in belokranjsko ter štajersko in pomursko območje (Lovska družina (LD) Tomišelj, LD Banja Loka, LD Pobrežje – Miklavž).
V prihodnjih tednih so načrtovana usposabljanja še na območju Primorske in Notranjske ter Zasavja, Posavja in Dolenjske.

Utrinki iz usposabljanja lovcev

Usposabljanje na terenu

Praktično usposabljanje lovcev za primer pojava APK | Avtor UVHVVR

1 / 2