Skoči do osrednje vsebine

Uvodni sestanek projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«

Danes je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, ki so se ga udeležili predstavniki Evropske komisije, Sveta Evrope, Ministrstva za pravosodje, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in drugi povabljeni deležniki.

Sestanek je s pozdravnim nagovorom odprl minister za pravosodje Marjan Dikaučič, ki je izpostavil ključne razloge za odločitev ministrstva, da pristopi k izvedbi projekta. Projekt sestavljata dve zaokroženi vsebinski celoti in v okviru prvega dela je minister izpostavil, da ta nadaljuje prizadevanja ministrstva za izboljšanje položaja vseh mladoletnih oseb v pravosodnem sistemu. Podrobnosti o ciljih projekta je v nadaljevanju predstavila generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, mag. Nina Koželj. Drugi del projekta vključuje nadgradnjo izobraževanja in usposabljanja zaporskega osebja in je po besedah ministra prav tako izjemnega pomena za napredek posameznih strokovnih področij, saj bo prinesel izboljšanje kakovosti izobraževanja zaposlenih v zaporu, vključno s pravosodnimi policisti.

Ključne že izvedene aktivnosti v obeh delih projekta, ki se povezuje tudi z ostalimi programi Evropske komisije in Sveta Evrope ter nadaljnjih korakih in ciljih na tem področju so predstavili Adamantia Manta iz Evropske Komisije (DG-REFORM) ter predstavniki Sveta Evrope: Tanja Rakušič Hadžić iz Enote za sodelovanje na področju kazenskega prava; Marine Braun, predstavnica Oddelka za otrokove pravice, Generalni direktorat za demokracijo ter Ilias Kalamaras iz Enote za sodelovanje na področju kazenskega prava, Generalni direktorat za človekove pravice in vladavino prava.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija podprla izvedbo projekta, s katerim bo uprava lahko še uspešneje zasledovala uresničevanje svojega poslanstva. Projekt zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu in za ustanovitev raziskovalnega centra za področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki bo prispeval k strokovnim analizam procesov v zaporih. Zajema tudi pripravo strokovnih podlag za akreditacijo višješolskega programa za poklic pravosodni policist in dokvalifikacijo strokovnega osebja ter pripravo modela za oceno tveganj in potreb za zaprte osebe, ki bo omogočal še bolj poglobljeno strokovno obravnavo zaprtih oseb. Za učinkovito delo v zaporih je po besedah mag. Majcna potrebno zaposlene vključevati v dodatna usposabljanja in izobraževanja, kjer pridobijo specifična znanja in veščine. To se še posebej odraža pri poklicu pravosodni policist, saj obstoječi izobraževalni programi v Sloveniji ne nudijo ustreznega programa, v okviru katerega bi se posameznik lahko izobraževal in usposabljal za poklicno delo v zaporu. Zaporsko osebje bo z izvedbo projekta opolnomočeno za ohranjanje integritete in spoštovanje človekovih pravic, k čemer ves čas stremimo in delujemo v smeri razvijanja odličnega javnega zaporskega sistema. Zahvalil se za izraženo podporo ter zaželel uspešno izvedbo današnjega srečanja, ki je v nadaljevanju potekalo kot okrogla miza oziroma sestanek svetovalne skupine.