Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan rok za oddajo vlog kandidatk in kandidatov za nove člane upravnega odbora Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)

Evropska komisija oziroma Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je podaljšal rok pri pozivu za najavo interesa za izbor novih članic in članov upravnega odbora EIT. Nov rok za oddajo vlog je 12. november 2021.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki deluje v okviru tretjega stebra programa Obzorja Evropa, je 23. septembra 2021 objavil poziv za najavo interesa za izbor novih članic in članov upravnega odbora EIT. Rok za oddajo vlog za najavo interesa je podaljšan do 12. novembra 2021.

Upravni odbor EIT sestavlja 12 članic in članov, uveljavljenih na področjih znanosti, raziskav, inovacij in/ali gospodarstva. Imenovani so s strani Evropske komisije za mandatno dobo štirih let, brez možnosti ponovitve. Upravni odbor je neodvisen odločevalski organ, ki strateško usmerja in vodi delo EIT. Članice in člani upravnega odbora so neodvisni strokovnjaki, ki delo opravljajo v osebnem svojstvu in v javnem interesu ter sodelujejo pri izboru, določanju in evalvaciji skupnosti znanja in inovacij oziroma t.i. KIC-ov (Knowledge and Innovation Communities). Članstvo v upravnem odboru ni opredeljeno po nacionalnem merilu, a je članica upravnega odbora že leta 2012 postala slovenska raziskovalka, dr. Jana Kolar (zaključek mandata v letu 2018), v aktualni sestavi pa kot članica sodeluje dr. Romana Jordan (mandat 2018 – 2022). 

Skladno z uredbo, ki ureja delovanje EIT, je maksimalno število članic in članov upravnega odbora 15. S pozivom za najavo interesa EIT išče nove članice in člane upravnega odbora, ki bodo bodisi nadomestili člane, ki se jim izteče mandat, bodisi zapolnili še nezasedena mesta v upravnem odboru.

Dodatne informacije glede postopka prijave in izbire kandidatk in kandidatov so na voljo na spletni strani EIT.

https://eit.europa.eu/news-events/news/deadline-extended-join-eit-governing-board-apply-12-november