Skoči do osrednje vsebine

Obrambni ministri jugovzhodne Evrope za nadaljnjo krepitev sodelovanja

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je v Skopju udeležil ministrskega srečanja Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope. Na njem so ministri petnajstih držav govorili o napredkih pobude in skupnih varnostnih izzivih, s podpisom posebne izjave pa so se zavezali k nadaljnji krepitvi sodelovanja.

Pobuda za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope (South-Eastern Europe Defence Ministerial – SEDM) deluje od leta 1996 z namenom krepitve miru, varnosti, stabilnosti in hitrejšega vključevanja držav regije v evro-atlantske integracije. V njej sodeluje petnajst držav, in sicer Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Grčija, Gruzija, Italija, Romunija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija, Turčija, Ukrajina in ZDA ter Moldavija kot opazovalka.

Na tokratnem srečanju, ki poteka v okviru bolgarskega predsedovanja, sta ministre pozdravila obrambna ministrica Severne Makedonije Radmila Šekerinska kot gostiteljica srečanja in namestnik bolgarskega obrambnega ministra Plamen Yordanov v vlogi predsedujočega SEDM. Ministri so govorili o varnostnih razmerah v regiji, njeni soseščini in širše s poudarkom na sodobnih varnostnih izzivih. Ministri so kot pomembna varnostna vprašanja v naslednjih letih prepoznali morebitne nove begunske tokove kot posledico dogajanja v širši evropski soseščini, podnebne spremembe, covid-19 in razmah (spletnih) dezinformacij. V odgovoru se bomo morali opreti na razvoj sodobnih tehnologij in skupno krizno upravljanje kot orodja za vzajemno podporo ob naravnih in človeških nesrečah ter pandemijah. Poseben poudarek so namenili razvoju projektov SEDM. Ministri so izrazili zavezanost temeljnim ciljem procesa SEDM, in sicer sodelovanju držav regije za krepitev miru, varnosti in stabilnosti, ter ponovno potrdili odločenost, da nadaljujejo evropsko in evro-atlantsko povezovanje držav kandidatk jugovzhodne Evrope.

Obrambni minister mag. Matej Tonin je pobudo SEDM označil kot pomemben forum za razpravo o varnostnih izzivih v širši jugovzhodni Evropi. Posebej je poudaril pomen in izrazil podporo državam regije pri procesih evropske ter evro-atlantske integracije. Ta je, kot je izpostavil slovenski minister, nujna za zagotavljanje dolgoročnih miru in stabilnosti v regiji. Slovenija bo zato dejavno podpirala dialog z državami te regije. Obenem je pri spoprijemanju s sodobnimi varnostnimi izzivi kot pomembna izpostavil vsa orodja, ki spodbujajo sodelovanje, zaradi česar je tudi pobuda SEDM neprecenljiva.

Dejavnosti vojaškega dela pobude SEDM, odgovornega za delovanje Brigade jugovzhodne Evrope (South-Eastern European Brigade – SEEBRIG), in akcijski načrt za prihodnje leto je predstavil poveljnik brigade general Aristeidis Iliopoulos. Brigada, v kateri sodelujejo Albanija, Bolgarija, Grčija, Severna Makedonija, Romunija in Turčija, Slovenija pa ima status opazovalke, deluje znotraj večnacionalnih mirovnih sil v jugovzhodni Evropi (Multinational Peace Force Southeastern Europe), njen sedež pa je v Kumanovem v Severni Makedoniji.

Ob robu ministrskega srečanja se je mag. Matej Tonin ločeno sestal z makedonsko kolegico Radmilo Šekerinsko. Minister mag. Tonin je predstavil možnost, da se bo v Sloveniji letno usposabljalo do 40 makedonskih gasilskih inštruktorjev, ki jih bomo opremili z osebno opremo. Slovenija lahko Severni Makedoniji ponudi tudi kratkoročno pomoč strokovnjakov s področja zaščite in reševanja. Gre za obliki sodelovanja in pomoči, o katerih sta ministra govorila že po obsežnem požaru avgusta letos v okolici Berovega. Ministra sta pregledala tudi napredek vključevanja Severne Makedonije v Natovo okrepljeno prednjo prisotnost (NATO enhanced Forward Presence). Makedonska vojaška enota bo v okviru slovenskega kontingenta v drugi polovici naslednjega leta delovala v bataljonski bojni skupini v Latviji, ki je pod kanadskim poveljstvom. Ministra sta govorila tudi o možnostih sodelovanja in izmenjave izkušenj pri uporabi ter vzdrževanju LKOV Oshkosh.