Skoči do osrednje vsebine

Zaključena nadgradnja železniške proge na odseku Zidani Most–Celje

Ob 13. uri smo simbolično obeležili zaključek 230 milijonov vredne nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje.

Direkcija RS za infrastrukturo je z nadgradnjo 26,2 km dolgega odseka od Zidanega Mosta do Celja začela leta 2016. Nadgradnja je potekala na treh odsekih železniške proge in sicer od Zidanega Mosta do Rimskih Toplic, od Rimskih Toplic do Laškega in od Laškega do Celja. V okviru nadgradnje so bile prenovljene tudi železniške postaje Celje, Laško in Rimske Toplice, kjer so bili zgrajeni novi peroni, ki imajo sedaj lažji in varnejši dostop prilagojen gibalno oviranim osebam. Ukinjeni so bili tudi nivojski prehodi na postajah Rimske Toplice in Laško ter trije nivojski prehodi na odseku Rimske Toplice–Laško. Prav tako sta bila zgrajena nova podvoza v Marija Gradcu in v Rimskih Toplicah vključno s cestno ter ostalo pripadajočo infrastrukturo. V okviru nadgradnje je bil zgrajen nov, 123 metrov dolg cestni most čez Savinjo v Marija Gradcu, ki zdaj povezuje glavno cesto G1-5/0328 Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Poskrbljeno je tudi za zaščito pred hrupom, saj je bilo postavljenih približno 3,5 kilometra novih protihrupnih ograj.

Končna vrednost investicije bo znašala nekaj manj kot 230 milijonov evrov, kar je približno 50 milijonov manj od vrednosti, določene v investicijskem programu. Zagotovljeno je tudi sofinanciranje v vrednosti 90,6 milijona evrov z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Več o projektu je na voljo na spletnem portalu Krajšamo razdalje.

Simbolični prerez traku, Bojan Šrot, župan MOC, državni sekretar Aleš Mihelič, podžupan Občine Laško Jože Senica

Simbolični prerez traku; Bojan Šrot, župan MOC, državni sekretar Aleš Mihelič, podžupan Občine Laško Jože Senica | Avtor DRSI

1 / 5