Skoči do osrednje vsebine

Veleposlaništvo predalo čebelnjake in čebelarsko opremo šoli za afganistanske begunke v Iranu

Veleposlaništvo Slovenije v Teheranu je šoli za afganistanske deklice, otroke beguncev v Iranu v Karaju, predalo v uporabo šest urbanih čebelnjakov, ki jih bodo gojenke uporabljale v izobraževalne namene in praktično usposabljanje. Namen projekta, pričetega leta 2019, je seznanitev najranljivejših delov iranske družbe, predvsem otrok z ulice in otrok afganistanskih beguncev s priložnostmi, ki jih nudi čebelarstvo ter pridobivanje medu in medenih izdelkov.

Pridobljena znanja bodo begunci in njihove družine lahko uporabile kot osnovni ali dodatni vir prihodkov ob morebitnem povratku v Afganistan, oz. za izboljšanje življenjske ravni v Iranu, kot državi gostiteljici. 

S projektom se omogoča pogoje za hitrejšo vrnitev afganistanskih beguncev in ekonomskih migrantov v domovino, ko bodo varnostne razmere dopuščale, istočasno pa se Iranu zmanjšuje breme pri naslavljanju begunske problematike, ki predstavlja zahteven izziv ob poslabšanih gospodarskih razmer v državi in povečanju pritoka novih beguncev iz Afganistana. Projekt poteka v skladno z začrtanimi prioritetami javne diplomacije ter je del večletnih prizadevanj RS in veleposlaništva po integracije prenosa znanj na področju čebelarstva, izobraževanja, opolnomočenja žensk in večje prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti, sredstva pa so delno pridobljena iz naslova projekta Medene diplomacije zunanjega ministrstva RS.

Prvi del izobraževanja afganistanskih begunk v mestu Karaj, oddaljenem okoli 50 km iz Teherana, je veleposlaništvo izvedlo decembra 2019, nadaljevalne tečaje in praktično usposabljanje pa je bilo zaradi pandemije COVID-19 prekinjeno, kot tudi ostali zrcalni projekti, ki so bili ob sodelovanju z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami načrtovani v letu 2020 na območju celotne države.

Dvajseturnega izobraževalnega seminarja in delavnic iz čebelarstva se je pred dvema letoma udeležilo trinajst deklet, otrok afganistanskih beguncev v Iranu, starih med 13 in 17 let. Izobraževanje iz teoretičnega dela je potekalo v štirih štiriurnih sklopih, v katerih so bile tečajnice uvodoma seznanjene z osnovami čebelarstva, metodah čebelarjenja in življenja čebel, kot tudi zgradbi čebelnjakov. V nadaljevanju pa o potrebnih znanjih za čebelarje in načinih povečevanja čebeljih družin ter zatiranju škodljivcev. Posebna pozornost je bila posvečena iskanju najboljše paše za čebele na območju Irana in Afganistana ter sezonski selitvi panjev, kljub temu, da je praktično delo usmerjeno v na področje urbanega čebelarstva.

Drugi del izobraževanja afganistanskih begunk, pričet 25. oktobra 2021, je usmerjen v praktično usposabljanje in samostojno delo s čebelami, pridobivanje medu in medenih izdelkov ter seznanitev z osnovami trženja, zaradi česar je veleposlaništvo šoli izročilo 6 tradicionalnih delujočih čebelnjakov, v katere je veleposlaništvo omogočilo naselitev zaroda kranjskih sivk. Značilne slovenske AZ čebelnjake namerava veleposlaništvo namestiti v begunsko naselje v provinci Fars, ki bo, ob podpori mednarodnih organizacij, služil za pilotni projekt izvajanja programa izobraževanja beguncev iz čebelarstva na celotnem območju Irana.

Poleg projektov izobraževanja in poklicnega usposabljanja afganistanskih beguncev, je veleposlaništvo zasnovalo program strokovnega sodelovanja, usmerjanega v povezovanje strokovnjakov iz Slovenije in Irana, z namenom prenosa znanj in tehnologij s področja čebelarstva, zdravstvenega varstva čebel in strokovnega izobraževanja čebelarjev. Projekti temeljijo na januarja 2020 podpisanem pismu o nameri za sodelovanje med Čebelarsko zvezo Slovenije in Iransko čebelarsko zvezo. S sporazumom, se načrtuje sodelovanje pri izmenjavi tehničnih znanj in izkušenj na vseh področjih čebelarstva, organizaciji strokovnih izobraževalnih delavnic, izmenjavi izkušenj pri izvozu čebeljih izdelkov in ustanovitvi mešanih podjetij na tem področju, izmenjavi izkušenj glede opreme in tehnologije ter organizaciji seminarjev in skupnih aktivnosti na področju čebelarstva. 

Projekti so zaradi pandemije COVID-19 zastali neposredno pred njihovo implementacijo. Veleposlaništvo je v tem okviru organiziralo video konferenco namenjeno povezovanju strokovnjakov iz obeh držav s področja čebelarstva, zdravstvenega varstva in strokovnega izobraževanja čebelarjev. Poleg pobudnice dogodka, veleposlanice Kristine Radej, so se dvournega dogodka udeležili predstavniki vodstva Čebelarske zveze Slovenije, svetovne čebelarske organizacije Apimondia, Slovenske čebelarske akademije Kmetijskega Inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ter okoli 50 iranskih strokovnjakov iz področja čebelarstva, veterine ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

Dolgoročno začrtani projekti veleposlaništva na področju promocije čebelarstva in ostalih opraševalcev so v Iranu naleteli na velik odziv ter predstavljajo tudi spodbudo za pričetek urbanega čebelarstva na strokovnih osnovah v Teheranu in ostalih urbanih središčih. Tesno sodelovanje z državnimi institucijami, čebelarskimi zvezami na različnih ravneh ter raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami, ob istočasni koordinaciji z mednarodnimi in ostalimi lokalnimi organizacijami, omogoča nadaljevanjem projektov in njihovo nadgradnjo tudi izven načrtovanih okvirjev.