Skoči do osrednje vsebine

V sredo, 27. 10. 2021 se izteče rok za oddajo Vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva čebelarje, ki še niso oddali vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, da jo oddajo najkasneje do srede, 27. 10. 2021.

Vloga za pridobitev sredstev je priloga Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 (Uradni list RS, številka 163/2021), dostopna je tudi na spletni strani Agencije, kjer je podanih več informacij glede ukrepa: Uveljavljanje finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Čebelarji lahko vlogo oddajo od 16. 10. 2021 do 27. 10. 2021 na enega izmed spodnjih načinov:

  • Vlogo pošljejo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«.
  • Vlogo oddajo osebno v sprejemni pisarni Agencije v času uradnih ur.
  • Vlagatelj ali njegov pooblaščenec lahko vlogo izpolni in vloži na Agencijo tudi v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom na naslovu eKmetija