Skoči do osrednje vsebine

Poziv za izbor koordinatorjev v okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU v obdobju 2021–2025

Objavljen je poziv za izbor koordinatorjev za civilno-družbeno spremljanje položaja romske skupnosti v državah članicah Evropske unije v obdobju 2021–2025.

Na spletni strani European Roma Grasroots Organisations Network je objavljen poziv za izbor koordinatorjev za civilno-družbeno spremljanje položaja romske skupnosti v državah članicah Evropske unije v obdobju 2021–2025 oziroma »Call for Roma Civil Monitor 2021-2025 Coordinators in the EU Member States«.

Po sprejetju Strateškega okvira Evropske unije (EU) za enakost, vključevanje in udeležbo Romov 7. oktobra 2020 in na pobudo Evropskega parlamenta je Evropska komisija sprožila pobudo civilno-družbenega spremljanja položaja romske skupnosti v državah članicah Evropske unije za obdobje 2021–2025 ali, kot je imenovana v angleščini, Roma Civil Monitor initiative (RCM 2021–2025). Polni naziv pobude je »Pripravljalni ukrep – Romsko civilno spremljanje – Krepitev zmogljivosti in vključevanja romske in proromske civilne družbe pri spremljanju in pregledu politik« (Preparatory action – Roma Civil Monitoring – Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review).

Ta pobuda je nadaljevanje pilotnega projekta Roma Civil Monitor (RCM) iz obdobja 2017–2020. Cilj pobude je vključitev vsaj 90 romskih in proromskih organizacij civilne družbe ter posameznike iz 26 držav članic EU (Malta ni vključena) v spremljanje in poročanje, predvsem o nacionalnih strateških okvirih za Rome držav članic, pa tudi drugih politikah v zvezi z Romi. Pobuda naj bi prispevala h krepitvi zmogljivosti nacionalne romske in proromske civilne družbe ter jim zagotavljala sistematično podporo pri vključevanju v dialog in sodelovanje z nacionalnimi deležniki.

Namen poziva je izbrati koordinatorje za vseh 26 držav članic EU, ki so upravičene do izvajanja aktivnosti v okviru pobude RCM 2021–2025. Izbrani koordinatorji bodo aktivnosti izvajali na nacionalni ravni pod vodstvom in nadzorom konzorcija pobude RCM 2021–2025, ki združuje organizacije, ki si prizadevajo za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov na mednarodni ravni: Democracy Institute of the Central European University (DI/CEU), European Roma Grasroots Organisations Network (ERGO Network), Fundación Secretariado Gitano (FSG) in European Roma Rights Centre (ERRC). Konzorcij je uspešno izvedel prejšnjo pobudo RCM 2017–2020, ki je vključevala več kot 100 akterjev civilne družbe.

Vse informacije o pozivu in prijavi nanj so dostopne na spletni strani, navedeni v uvodu, in v na njej objavljenih dokumentih.

Rok za prijavo na poziv je 7. november 2021.