Skoči do osrednje vsebine

Novi izzivi na območju mejne Mure v okviru projekta goMURra

Bilateralni EU projekt goMURra (Interreg Program V-A Austria-Slovenija) je bil odobren aprila 2018 in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti ob mejni Muri v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.

Prikazuje zgled povezovalne poti med nasipom in obrežjem Mure - lesene stopnice

Slika ene od prosojnic spletne predstavitve | Avtor DRSV

1 / 2

Sedem projektnih partnerjev iz Avstrije in Slovenije je v zadnjih treh letih in pol razvilo ter izvajalo usklajene ukrepe za izboljšanje ekološkega stanja Mure ter njenih pritokov, obvladovanja poplavne ogroženosti ob mejni reki. Rezultati projekta goMURra so bili predstavljeni v okviru spletnega zaključnega dogodka 22. oktobra 2021.

Načrt upravljanja mejna Mura 2030 za inovativno, čezmejno, trajnostno upravljanje

Že leta 2001 so bili v Načelni vodnogospodarski zasnovi za mejno Muro izdelani skupni, čezmejni ukrepi za reševanje vodne in ekološke problematike obmejne Mure. S projektom goMURra je bil 20 let pozneje ovrednoten uspeh dosedanjih prizadevanj in na podlagi tega izdelan nov čezmejni Načrt upravljanja mejna Mura 2030, ki opredeljuje prihodnje strategije (cilje, smernice) in ukrepe za inovativno, trajnostno upravljanje mejne Mure, njenih pritokov in mlinščic. Načrt upravljanja je na voljo vodnogospodarskim inštitucijam, občinam in deležnikom obeh držav kot podlaga za prihodnje ukrepe v okviru trajnostnega razvoja. To je namenjeno izboljšanju obvladovanja poplavne ogroženosti ter stanja voda še posebno z vidika hidromorfoloških obremenitev.

Dvostransko usklajena načrta za zaščito in reševanje pred poplavah

Naselja ob mejni Muri so bila vedno ogrožena zaradi poplav in premikanja rečne struge. Mura je bila v celoti regulirana šele konec 19. stoletja, vendar ni vključevala ustrezne zaščite pred poplavami. Ta je bila po poplavah v letih 1965 in 1972 vzpostavljena v obliki nasipov in protipoplavnih zidov ter v zadnjih letih nadgrajena skladno z najnovejšimi spoznanji stroke. Kljub temu pa ne more zagotoviti popolne zaščite pred poplavami.

Skupaj z avstrijskimi občinami, ki mejijo na Muro, Straß na avstrijskem Štajerskem, Cmurek/Mureck, Obrajn/Halbenrain in avstrijsko Radgono ter z deželnimi inštitucijami za zaščito pred naravnimi nesrečami, je bil za avstrijsko Štajersko prvič izdelan in dvostransko usklajen načrt za obvladovanje poplav, ki določa vpletene inštitucije in ukrepe za upravljanje kriznih situacij.

Na slovenski strani je bil dopolnjen obstoječi načrt zaščite in reševanja Gornje Radgone. Izvedena je bila analiza poplavne nevarnosti in ranljivosti ogrožencev. Proučeni so trije scenariji ob upoštevanju preostalega tveganja. Posodobljeni načrt služi kot dopolnitev investicije v zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so bile izvedene v Gornji Radgoni v okviru projekta goMURra.

Ukrepi za urejanje okolice - avstrijska Radgona

Protipoplavni nasip v avstrijski Radgoni je bil nadgrajen z ureditvijo okolice, ki prebivalcem in obiskovalcem omogoča bližnji stik z Muro. Investicija se je raztezala od območja termalnega parka v avstrijski Radgoni do območja športnega igrišča Spaarena na vzhodu mesta. Dela so bila zaključena septembra 2020. Prebivalci in obiskovalci najdejo na novo zasnovano rekreacijsko območje z urbano opremo, otroškimi igralnimi napravami iz naravnih materialov, zaliv v strugi Mure in novo zasnovan trg Quell-platz.  

Zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gornja Radgona

Eden glavnih ciljev goMURra je zaščita in oblikovanje urbanih prostorov. Poleti 2020 je bil obstoječi protipoplavni zid v Gornji Radgoni nadgrajen in obnovljen. S tem se je znatno zmanjšala poplavna ogroženost mesta. Cilj je bil tudi vzpostaviti povezavo med urbanim in vodnim prostorom. V ta namen je bila prenovljena promenada ob zidu. Reko Muro lahko sedaj opazujete skozi steklena okna, se približate vodi preko novih dostopov in ploščadi ter posedite na klopcah ali v amfiteatru ob reki. Za mlajše obiskovalce je bilo urejeno tudi otroško igrišče na lokaciji nekdanjega železniškega mostu.

Komunikacijske dejavnosti

Projekt goMURra je spremljalo veliko število komunikacijskih aktivnosti. Izdelane so bili plakati, brošure, roll-upi in slikovni filmi, o delnih rezultatih pa so bile obveščene tudi vse javnosti. Nekateri komunikacijski prispevki bodo na voljo ob zaključku projekta konec novembra 2021. Projekt goMURra je bil predstavljen številčni strokovni publiki na različnih dogodkih (npr. septembra 2019 v okviru Murskega foruma Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro). Za širšo javnost so bili organizirani ločeni dogodki, kot je uvodni sestanek v juliju 2018, informativni dogodki o poplavah v Gornji Radgoni in avstrijski Radgoni septembra 2021 ter zaključni dogodek oktobra 2021. 

Projektni partnerji

 • Direkcija Republike Slovenije za vode (glavni partner)
 • Urad štajerske deželne vlade, Oddelek 14 – Upravljanje voda, viri in trajnost
 • Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Urad štajerske deželne vlade, Strokovni oddelek za civilno zaščito in obrambo
 • Občina Gornja Radgona
 • Mestna občina avstrijska Radgona
 • Zveza za upravljanje voda in vodooskrbe Mestne občine avstrijska Radgona

Cilji

 • Čezmejni načrt upravljanja za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure 2030 in njenih pritokov
 • Zagotavljanje skupnih vodnih virov
 • Zaščita in oblikovanje mestnih prostorov
 • Izboljšanje dvostranskega obvladovanja poplavne ogroženosti

Kratek pregled goMURra 

 • Program: Interreg V-A Slowenien-Österreich
 • Trajanje projekta: od junija 2018 do novembra 2021
 • Skupni proračun: 2.849.700,61 evrov (po 50 % Avstrija in Slovenija)
 • Od tega 85 % sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR): 2.422.244,66 evrov
 • Spletišče projekta goMURra

Multimedijske vsebine