Skoči do osrednje vsebine

Dan slovenskih odvetnikov

V Portorožu te dni poteka odvetniška šola 2021 in Dan slovenskih odvetnikov. Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi minister za pravosodje Marjan Dikaučič.

Večkrat je že bilo omenjeno ustavno določilo, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo določa zakon. Drugače kot neodvisnost, ki se nanaša zlasti na odvetnika pri njegovem delu, se samostojnost odvetništva nanaša na samostojnost odvetniškega poklica kot takega, in sicer v razmerju do organov državne oblasti.

Z namenom zagotavljanja strokovnega in odgovornega dela Zakon o odvetništvu določa zahtevne pogoje za opravljanje odvetniškega poklica. Poleg tega morajo biti odvetniki vredni zaupanja, ki si ga lahko ustvarijo le s svojih delom in ravnanjem. Le-to mora biti vestno, pošteno, skrbno in v skladu z načeli odvetniške poklicne etike. »Stranke so izbrale svojega odvetnika prav zaradi ugleda, ki ga uživa v javnosti, od njega pa zato utemeljeno pričakujejo strokovno ravnanje na najvišjem nivoju. To se izraža v dejstvu, da stranke svojemu odvetniku popolnoma zaupajo, od njega pa pričakujejo kvalitetne storitve. Odvetništvo je pomembna sociološka, pravna in nenazadnje tudi etična stalnica vsake sodobne, na vladavini prava osnovane družbe,« je ob tem poudaril minister Dikaučič.

Vlogo odvetništva v sodobnem pravnem sistemu je potrebno okrepiti, kar terja tudi določene zakonodajne spremembe. Treba je natančno opredeliti odvetništvo in določiti storitve, ki so izrecno pridržane odvetnikom. Posodobiti in nadgraditi je potrebno področja, povezana s statusom odvetnika, odvetniškega kandidata in odvetniškega pripravnika, razmisliti je potrebno o novih možnostih združevanja odvetnikov in posodobiti model korporativnega upravljanja z odvetniškimi družbami ter ureditev odvetniškega fiduciarnega računa. Odvetniški zbornici Slovenije je treba tudi zagotoviti ustrezno zakonsko podlago, da lahko za potrebe izobraževanja vodi Odvetniško akademijo in za potrebe mirnega reševanja sporov Center za mediacije. Potrebno je tudi utrditi vlogo Odvetniške zbornice Slovenije pri izvajanju nadzora nad opravljanjem odvetništva, kar pomeni ureditev disciplinskega postopka kot mehanizma samoregulacije, ki bi se raztezal tudi na subsidiarno odgovornost odvetniške družbe.

Ministrstvo za pravosodje ima pomembno odgovornost najti skupni jezik pri odprtih zadevah ter zagotoviti učinkovito in pravilno delovanje celotnega pravosodnega sistema. Zasledujemo namreč iste cilje, krepiti vladavino prava in zagotavljati pravno državo.