Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava RS bo okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev

Veliko pozornost preverjanja spoštovanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogoja bomo namenili zavezancem z območja celotne Slovenije.

Inšpektorji Finančne uprave RS v okviru nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti na terenu izvajajo tudi nadzore glede spoštovanje odlokov sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (PCT pogoj) kot določa prvi odstavek 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št 36/06, s spremembami).  Posebna pozornost je namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.

Z današnjim dnem bo Finančna uprava RS na celotnem območju države število tovrstnih nadzorov okrepila. V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bomo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki smo jih v preteklosti že preverjali. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev, bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami.