Skoči do osrednje vsebine

Agencija za okolje na Hackathonu do boljše kakovosti in preglednosti podatkov v toku odpadkov

Udeleženci Hackathona bodo z Agencijo za okolje iskali ideje kako podatke o odpadkih približati splošni javnosti na enostaven in razumljiv način ter kako vizualizirati podatke o odpadkih za lažjo kontrolo.

Vsebine izzivov letošnjega Hackathona - Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti so, poleg ravnanja z odpadki, tudi mobilnost, prehrana in poplave.

Odpadki imajo obremenilen vpliv na zdravje ljudi in okolje. Zato je zelo pomembno preprečevanje njihovega nastajanja, pa tudi ustrezno ravnanje z njimi. Osnova za pripravo učinkovitih ukrepov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov ter učinkovitega ravnanja z njimi, so kakovostni podatki o odpadkih.

Agencija za okolje v okviru aplikacije IS-Odpadki razpolaga z bazo podatkov iz evidenčnih listov (EVL). EVL je dokazilo, s katerim se potrdi oddajo in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadke premešča na območju Republike Slovenije. Na podlagi podatkov iz EVL je mogoče spremljati oddajo oz. prevzem posameznih vrst odpadkov in njihovih količin v nadaljnje ravnanje.

Letno poročanje o nastajanju in ravnanju z odpadki je opredeljeno z Uredbo o odpadkih. Namen poročanja je zagotoviti kakovostne podatke o odpadkih preko katerih se spremlja celoten tok odpadkov – od njihovega nastanka, zbiranja do njihove končne predelave oz. odstranjevanja. Te podatke pristojne inštitucije uporabljajo za zagotavljanje sledljivosti pošiljk odpadkov, spremljanje nastajanja, zbiranja in obdelave odpadkov, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, za nadzor nad ravnanjem z odpadki in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti države do Evropske komisije, Evropske okoljske agencije, EUROSTAT-a in drugih mednarodnih organizacij.

Podatki služijo tudi kot podlaga za pripravo nacionalnih programov (Program ravnanja z odpadki, Program preprečevanja odpadkov, Poročilo o stanju okolja), so na razpolago zainteresirani javnosti v okviru dostopa do informacij javnega značaja, so pomoč v upravnih postopkih za ugotavljanje skladnosti ravnanja z izdanimi pravnimi akti in drugo.

Logo Hackatona z geslom "Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti" in datumom 6.-7. 11. 2021

Logo Hackaton