Skoči do osrednje vsebine

Kako izboljšati oskrbo slovenske lesne industrije s hlodovino?

V torek, 19. 10. 2021 je v Sevnici potekala otvoritev razstave Čar lesa s spremljevalnim tematskim pogovorom med ključnimi deležniki o tem kako izboljšati oskrbo s hlodovino. Sevnica je zadnja postanka potujoče, vseslovenske razstave Čar lesa v letošnjem letu. Na dogodku so izpostavili tematiko zagotavljanja učinkovite oskrbo z lesno surovino, predvsem za tiste, ki les predelujejo v izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Leseni izdelki: stoli, mize, omarice.

Leseni izdelki: stoli, mize, omarice. | Avtor Mitja Špes

1 / 2

Otvoritev razstave se je v Lutrovski kleti pričela z uvodnimi nagovori predstavnikov različnih institucij.

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je izpostavil problem prevelike odvisnosti od multinacionalk in perečo okoljsko krizo. »Rešitev je ponovna industrializacija EU in tudi Slovenije, ki bo temeljila na lokalnih virih. In tukaj se Sloveniji ponuja idealna priložnost s predelavo lesa v izdelke z visoko dodano vrednostjo,« je dejal. Na direktoratu zato na različne načine spodbujajo investitorje in povečanje domače predelave in porabe lesa, vključno z razpisi, usposabljanji, promocijo in podporo pri internacionalizaciji podjetij.

Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija je nato opisal aktivnosti, ki jih agencija izvaja za promocijo lesa in za krepitev zavedanja o lesu. Poudaril je pomembno vlogo razstav Čar lesa, saj so vsi razstavljeni izdelki iz slovenskega lesa in tako tudi mlajše generacije odkrivajo bogata tradicionalna znanja obdelave in oblikovanja lesa.  

Prisotne je nagovoril Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, ki je podal nekaj podatkov o Sevnici, o zgodovini mesta in njeni povezanosti z lesom. »Sevnica je zaznamovana z lesom«, je dejal. Izpostavil je Stilles, največje lesno predelovalno podjetje ter opozoril, da je primanjkljaj v gozdno-lesni verigi predvsem pri žagah.

Boris Bogovič iz Zavoda za gozdove Slovenije je spregovoril o veliki rastiščni pestrosti na tem območju. Povedal je, da bogato rastišče omogoča rast različnih vrst dreves in da so lepi leseni izdelki motiv gozdarjem za dobro delo z gozdovi.

Na koncu je dr. Milan Šernek, profesor na oddelku za lesarstvo iz Biotehniške fakultete povedal nekaj besed vlogi izobraževanja na področju lesarstva in o spremembah, ki jih prinaša digitalizacija in robotizacija proizvodnje. Posledično se v lesarstvu potrebuje ustrezen kader, strokovnjaki, ki do potankosti poznajo les, oblikovanje in gospodarjenje z lesnimi izdelki: »Samo tisti s široko paleto znanj, podkrepljeni s teoretičnim znanjem, bodo znali odgovoriti na vse te izzive«.

Po uradni otvoritvi in ogledu razstave je na gradu Sevnica sledil tematski pogovor na temo oskrbe lesne industrije s hlodovino, na kateri so sodelovali dr. Milan Šernek, profesor na Oddelku za lesarstvo iz Biotehniška fakulteta Ljubljana, mag. Robert Tomazin, direktor podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Tomaž Remic iz Sektorja za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na MGRT, Igor Milavec iz Združenja lesne in pohištvene industrije Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) ter Alojz Tuhtar iz Obrtno podjetniške zbornice Slovenija (OZS).

Glavna tema razprave je bila kako zagotoviti učinkovito oskrbo domačih predelovalcev z lesno surovino. Sodelujoči so izpostavili različne dejavnike, ki vplivajo na to, od obnašanja potrošnika do količine poseka in izvoza. Strinjali so se, da bi morali domači predelovalci, predvsem tisti ki ustvarjajo višjo dodano vrednosti, imeti prednost pri oskrbi ter da je še veliko neizkoriščenega potenciala na področju zasebnih lastnikov gozdov, ki trenutno zaostajajo pri poseku; pri tem se digitalizacija, nove tehnologije ki so bližje mlajšim generacijam, ponuja kot ena izmed rešitev. Predstavnika tako GZS kot OZS, Igor Milavec in Alojz Tuhtar, pa sta poudarila nujnost vzpostavitve proizvodnje ivernih plošč, takšnih materialov namreč kljub velikim količinam primerne surovine primanjkuje, z domačo proizvodnjo pa bi se zmanjšala odvisnost od tujih korporacij. 

Razstava Čar lesa bo v Sevnici v Lutrovski kleti na ogled še do 2. novembra 2021.

Pred tem je bila razstava postavljena še v Mariboru, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Arboretumu Volčji Potok, Kopru, Murski Soboti, Pivki in Celju.