Skoči do osrednje vsebine

Obisk Vlade v obalno kraški regiji

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je, skupaj s sodelavci z ministrstva, v okviru regijskega obiska Vlade, obiskal nekatere pravosodne deležnike v obalno kraški regiji.

V obalno-kraški regiji deluje šest sodišč, državno odvetništvo – zunanji oddelek v Kopru, ter Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Minister Dikaučič je danes obiskal Višje sodišče v Kopru, kjer ga je sprejela predsednica Nataša Butina Mrakič in Okrožno državno odvetništvo v Kopru, kjer ga je sprejela vodja Barbara Milič Rožman. Državni sekretar Zlatko Ratej se je na Okrajnem sodišču v Sežani sestal s predsednico Aleksandro Mirc Gombač.

»Višje, kot tudi Okrajno sodišče v Kopru dosegata dobre rezultate. Smo pa ob današnjem obisku spregovorili tudi o tem, kako pravosodje narediti še bolj učinkovito, in  kako ga še bolj približati ljudem, tudi s pomočjo digitalizacije sodišč, ter seveda o prenovi zakonodaje. Terenski obiski so namreč izvrstna priložnost, da iz prve roke dobimo povratne informacije o ukrepih, ki jih izvajamo na ministrstvu,« je po obisku sodišč pojasnil minister Dikaučič.

Investicije: V lanskem letu smo namenili sredstva za nakup solastniškega deleža od Mestne občine Koper, tako je celotna stavba sedaj v lasti Republike Slovenije.

Veliko smo vlagali tudi v investicijsko vzdrževanje poslopij pravosodnih deležnikov v obalno kraški regiji. Tako smo v zadnjih letih, med drugim, izvedli zamenjavo hladilnega agregata s toplotno črpalko na stavbi Ferrarska 8 (okrožno in okrajno sodišče v Kopru), zamenjali smo fasadno stavbno pohištvo na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, uredili ogrevanje na Okrajnem sodišču v Postojni. Za letos načrtujemo še sanacijo fasade, ostrešja in meteorne kanalizacije sodne stavbe v Sežani in ureditev prostorov ter dobavo in montažo arhivskih regalov za Okrožno sodišče v Kopru, v pritličju stavbe na Ferrarski 9.

Minister si je v okviru regijskega obiska ogledal tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Kapaciteta zavoda je 110 zaprtih oseb, v začetku oktobra je bil 98 % zaseden. V času prestajanja zapora se obsojenci učijo pravilne izrabe svojega časa, zato je velik poudarek namenjen aktivni izrabi časa. Obsojencem se, med drugim, zagotavlja tudi delo v Javnem gospodarskem zavodu Rinka, kjer lahko opravljajo delo brizganja plastomerov.

Sicer pa je v zavodu najbolj pereča problematika pomanjkanje pravosodnih policistov, s čimer so povezane tudi odpovedi spremstev.  Na pobudo koprskega sodišča se je zato v kratkem času vzpostavil sistem videokonferenčnega sistema za izvajanje narokov in tako je bilo v letošnjem letu v zavodu uspešno izvedenih 11 videokonferenc.

Državni sekretar Ratej je že včeraj, med drugim, obiskal izvajalca sankcij JZ Krajinski park Strunjan, kjer kandidati skrbijo za vzdrževanje da in čistoče.

Na območju obalno-kraške regije je sodelovanje z izvajalci sankcij dobro; nekateri izvajalci kandidatom, poleg dela v skladu z dogovori, osebi ponudijo več: pripadnost, sprejetost in spoštovanje.  V času svojega delovanja je UPRO z izvajalci sankcij na območju Probacijske enote Koper sklenil skupno 122 sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist, od tega 45 na območju obalno-kraške statistične regije.