Skoči do osrednje vsebine

Minister Tonin na obisku obalno-kraške regije

Minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin je v okviru obiska Vlade Republike Slovenije v obalno-kraški regiji v ponedeljek, 18. oktobra, obiskal 430. Mornariški divizion Slovenske vojske. Drugi dan obiska, v torek, 19. oktobra, je minister Tonin obiskal Gasilsko brigado Koper, podjetje Skylotec Adriatic, Anthorn, d. o. o. in Prostovoljno gasilsko društvo Materija.

V okviru Generalštaba Slovenske vojske v Ankaranu deluje 430. mornariški divizion. S svojimi zmogljivostmi poleg vojaške obrambe slovenskega akvatorija sodeluje tudi v sistemu zaščite in  reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na področjih iskanja in reševanja na morju ter omejevanja in pomoči v primeru ekoloških nesreč na morju. 

Med zmogljivosti mornariškega diviziona sodita tudi ladji Ankaran in Triglav. Na slednji v ladjedelnici v Trstu opravljajo vzdrževalna dela, po investicijskih vlaganjih bo ladja ustrezala tudi Natovim ciljnim zmogljivostim. Poveljnik bojne ladje Bogomir Tomažič je ministru predstavil tudi prizadevanja za umestitev hiperbarične komore v sistem javnega zdravstva. Slovenska vojska ima v Vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu hiperbarično komoro, ki jo nameravamo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ponuditi v uporabo javnemu zdravstvu. Načrtujemo, da bomo komoro namestili v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Tako bi dobili sodoben hiperbarični center, ki bi bil namenjen za civilne in vojaške potrebe. Ustanovljena je medresorska delovna skupina, v kateri so predstavniki Ministrstva za zdravje in Slovenske vojske. 

Drugi dan obiska je minister začel na delovni seji Vlade RS, ki je potekala v Kopru, v ločenem delu obiska pa je najprej obiskal Gasilsko brigado Koper. Javni zavod Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota VII. kategorije zagotavlja javno gasilsko službo na območju Mestne občine Koper, pogodbeno pa tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran. Gasilska brigada Koper opravlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nalogah tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah na širšem območju slovenske Istre, določenih nalogah zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena. 

Minister Tonin je obisk nadaljeval v Izoli, v podjetju Skylotec Adriatic, Anthorn, d. o. o., ki sodi med vodilne svetovne proizvajalce tako športne kot industrijske osebne varovalne opreme. S svojimi produkti sodeluje tudi v slovenskem sistemu zaščite in reševanja in del grozda slovenske obrambne industrije. 

Ob zaključku ločenega dela obiska je minister Tonin obiskal še Prostovoljno gasilsko društvo Materija, ki ima status gasilske enote širšega pomena in je edina in osrednja gasilska enota v občini Hrpelje-Kozina. Letno sodelujejo v 80–100 intervencijah. 

Minister mag. Matej Tonin je obisk Vlade Republike Slovenije v obalno-kraški regiji zaključil v Lipici, na javni tribuni in srečanju z župani, gospodarstveniki in ostalimi nosilci razvoja v regiji.