Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik v okviru vladnega obiska v Obalno-kraški regiji opravil številna srečanja

Vlada Republike Slovenije se mudi na delovnem obisku v Obalno-kraški statistični regiji. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je sestal z načelniki upravnih enot v regiji, s predstavniki nevladnih organizacij, dijakom Srednje tehniške šole v Kopru pa se je pridružil pri uri računalništva.

Minister Koritnik je dijakom predstavil nekatere elektronske storitve, ki jih ponuja država in jih državljani lahko uredijo prek spleta, kadarkoli v dnevu, brez obiska upravne enote ali katerega od drugih uradov v času uradnih ur. Ena takšnih storitev je tudi nakup subvencionirane vozovnice za javni potniški promet za dijake in študente, kar lahko uredijo na portalu eUprava.

Srečanje ministra z načelnicami in načelniki upravnih enot

Na srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot (UE) regije (Izola, Piran, Sežana in Koper) so se sogovorniki med drugim dotaknili aktualnih razmer, ki so vplivale na dostopnost storitev. Minister Koritnik je izrazil zadovoljstvo z delom zaposlenih na upravnih enotah. »Spoštujem delo upravnih enot, ki so se tudi v času zaostrenih zdravstvenih razmer v državi hitro organizirale, ter svoje delovanje prilagodile. Skupaj bomo tudi v prihodnje skušali najti karseda učinkovite kadrovske in informacijske rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostne storitve tako za zaposlene kot za državljane,« je poudaril.

Tudi v Obalno-kraški regiji je bil za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom covida-19) na upravnih enotah vzpostavljen sistem naročanja strank, na nekaterih (UE Koper) pa tudi dodatne klicne številke za naročanje. Kjer je bil interes strank povečan, so v poletnih mesecih pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS omogočili tudi ob četrtkih, ko sicer ni uradnih ur (UE Koper, UE Piran, UE Izola). Zaradi povečanega interesa za pridobitev elektronske identitete smo v sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo omogočili več dodatnih začasnih prijavnih točk (ne le na upravnih enotah)v regiji je trenutno 16 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko uredijo svojo e-identiteto. Od junija 2021 na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavljamo informacije o čakalnih dobah za štiri najpogostejše postopke (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, smsPASS/SIGEN-CA). Za bolj obremenjene upravne enote v Sloveniji se vzpostavlja tudi klicni center za stranke.

Izboljšanje prostorskih pogojev za uslužbence in stranke

Ministrstvo za javno upravo v Obalno-kraški statistični regiji izboljšuje tudi prostorske pogoje za delo zaposlenih v različnih organih javne uprave, z združevanjem organov na enem mestu pa državljanom omogoča dostopnejše storitve. Junija 2020 smo tako dokončno uredili prostore novega, moderno urejenega Upravnega centra v Kopru. V stavbo se je preselilo devet državnih organov, s čimer je Upravni center Koper postal največji tovrstni center v zahodni Sloveniji. Vrednost investicije je več kot 13,5 milijona evrov. Z vzpostavitvijo upravnega centra smo na eni strani uporabnikom omogočili, da lahko več storitev opravijo na isti lokaciji, na drugi strani pa dolgoročno rešili prostorske potrebe za poslovanje državnih organov v tem delu Slovenije. Pred selitvijo so bili ti namreč razpršeni po Kopru, v energetsko potratnih stavbah, z visokimi obratovalnimi stroški. Poleg še nekaterih drugih obnov na različnih lokacijah smo marca 2020 izvedli tudi selitev Uprave za pomorstvo v nove moderno opremljene prostore v lasti Republike Slovenije v Kopru. V novem sodobnem kontrolnem centru je nameščena nova oprema, financirana iz kohezijskih sredstev, ki je bistveno dopolnila sistem nadzora na morju.

Srečanje ministra s predstavniki nevladnih organizacij

S predstavniki nevladnih organizacij se je minister srečal v prostorih društva PiNA v Kopru. Po zadnjih javno dostopnih podatkih v Obalno-kraški regiji deluje 1538 nevladnih organizaciji, kar je nekaj manj kot 6 % vseh nevladnih organizacij v Sloveniji. Nekateri med njimi so bili uspešni tudi pri prijavi svojih projektov na javnih razpisih in pozivih za sofinanciranje, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo.

Dvig povprečnine občinam

Nedavno je bil med vlado in predstavniki reprezentativnih združenj občin ponovno dosežen dogovor o višini povprečnine za prihodnji dve leti, to je, da se bo povprečnina v letu 2022 zvišala na 645 evrov, v letu 2023 pa na 647 evrov, kar pomeni bistveno povečanje sredstev občinam. Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala skoraj za 60 evrov. Prav tako to pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij za leto 2022 na 79,5 milijona evrov in za leto 2023 na 79,7 milijona evrov. Dodatno pa smo s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin poskrbeli še za finančno in administrativno razbremenitev občin, ki jim na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov. Vse to kaže na dobro sodelovanje med državnimi organi in občinami v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

V Obalno-kraški regiji sta ustanovljeni dve skupni občinski upravi, v kateri so vključene vse občine tega območja. Velika večina občin v regiji (Komen, Koper, Izola, Ankaran, Piran, Divača in Hrpelje-Kozina) pa ima uveden tudi participativni proračun, izjema je le še občina Sežana.

***

Zvečer bodo predstavniki vlade obisk v regiji kot običajno zaključili še z Javno tribuno, kjer se bodo srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.