Skoči do osrednje vsebine

Srečanje generalnih direktorjev zaporskih uprav Srednje Evrope

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen je v dneh med 13. in 15. oktobrom 2021 gostil generalne direktorje zaporskih uprav Srednje Evrope - Middle Europe Corrections Roundtable (MECR).

MECR je bilo kot neformalno združenje ustanovljeno v letu 2009, po vzoru združenja generalnih direktorjev zaporskih uprav Zahodne Evrope, Kanade in Nove Zelandije in s podporo globalne mednarodne organizacije za zapore International Corrections and Prison Association - ICPA. Članice MECR so Švica, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Romunija, Italija, Litva in Nemčija (dežela Bavarska).

Cilji povezave so delitev znanja in izkušenj, razumevanje globalnih trendov, posebnosti posamezne države članice in prenos dobrih praks pri napredku posameznih uprav. Vsako leto je gostiteljica srečanja druga država, gostitelj pa izbere tudi nosilno temo, ki je bila tokrat soočanje zaporskih uprav z izzivi ob pandemiji COVID-19.

Poleg aktualnih dogodkov je bila posebna tema na predlog mag. Majcna tudi organizacija izobraževalnih sistemov zaporskih uprav v posameznih državah, v luči izvedbe projekta »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, za katerega je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij uspešno kandidirala za pridobitev sredstev Evropske komisije. Srečanje je potekalo na Bledu, generalni direktorji petih sodelujočih tujih delegacij pa so si zadnji dan srečanja lahko ogledali tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Ig.

Skupinska fotografija udeležencev srečanja na Bledu

Srečanje generalnih direktorjev zaporskih uprav Srednje Evrope | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij