Skoči do osrednje vsebine

Sprejem visokih predstavnikov Svetovne poštne zveze in Pošte Slovenija

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je sprejel novoizvoljenega namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze Marjana Osvalda in začasnega direktorja Pošte Slovenija mag. Tomaža Kokota.

pogovor za mizo. Od leve proti desni: začasni direktor Pošte Slovenije mag. Tomaž Kokot, strokovna sodelavka za multilateralo Andreja Kuzman, državni sekretar dr. Stanislav Raščan in namestnik generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zvez

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je sprejel novoizvoljenega namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze Marjana Osvalda in začasnega direktorja Pošte Slovenija mag. Tomaža Kokota. | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

V pogovoru je dr. Raščan čestital Marjanu Osvaldu ob nedavni izvolitvi na visoko mesto in mu zaželel veliko uspehov v novi funkciji. Izvolitev je posebej razveseljujoča glede na majhno število Slovencev, ki zasedajo visoke položaje v sistemu Organizacije združenih narodov (OZN). Slovenska diplomacija namenja veliko pozornosti izvolitvi in imenovanju slovenskih predstavnikov na različne položaje v mednarodnih organizacijah in si aktivno prizadeva za večjo zastopanost na pomembnih položajih v mednarodnih organizacijah.

Sogovorniki so se dotaknili tudi možnosti za sodelovanje med Ministrstvom za zunanje zadeve in Pošto Slovenije, kot je na primer izdajanje priložnostnih poštnih znamk, ki opazno prispevajo k promociji Slovenije v tujini. Pošta Slovenije je v letu 2020 med drugim izdala poštno znamko ob 75. obletnici OZN.