Skoči do osrednje vsebine

V veljavo stopila Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Odredbo je minister za zdravje Janez Poklukar podpisal ob zavedanju, da moramo vse napore usmeriti v obvarovanje najbolj ranljivih, med katere sodijo tudi poškodovani in oboleli, ki čakajo na pravice, ki jim pripadajo iz naslova invalidnosti.

Po dvajsetih mesecih epidemije je kljub dnevnim izzivom, ki jih predstavlja le ta, potrebno stopiti naprej. Ob izvajanju ukrepov, ki nam omogočajo odprto družbo, na Ministrstvu za zdravje delamo korake, da bodo vsi prebivalci Slovenije deležni kakovostne, varne in pravočasne obravnave. Ob naslavljanju preštevilnih izzivov v družbi, ki jih je razgalila epidemija, smo na Ministrstvu za zdravje še posebno pozorni na najbolj ranljive. Tako je Državni zbor pred dnevi sprejel novelo ZZVZZ, ki daje pravno podlago za financiranje letovanj otrok, ki pogosteje obolevajo, in delovanje invalidskih organizacij.

Tako kot pri Zakonu o dolgotrajni oskrbi je minister za zdravje, pri Odredbi o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, sodeloval z ministrom za delo, družino in socialo. Odredbo je Poklukar podpisal ob zavedanju, da moramo vse napore usmeriti v obvarovanje najbolj ranljivih, med katere sodijo tudi poškodovani in oboleli, ki čakajo na pravice, ki jim pripadajo iz naslova invalidnosti.

Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar je bila včeraj objavljena v uradnem listu in opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.

Seznam telesnih okvar je podlaga za odločanje v postopku glede pravice do invalidnine. V postopku, ki sledi vloženi zahtevi za priznanje pravice do invalidnine, invalidska komisija pripravi izvedensko mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare. Pri tem uporablja predpis o vrsti in stopnji telesnih okvar. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odloči o pravici.

Spremembo in posodobitev več deset let starega seznama telesnih okvar je pripravila strokovna skupina, ki sta jo imenoval minister za zdravje in minister za delo, družino in socialne zadeve. O seznamu je poleg razširjenih strokovnih kolegijev v postopku sprejemanja razpravljal tudi Svet za invalide Republike Slovenije, ki na seznam ni imel pripomb. V sprejeti seznam, ki nadomešča do sedaj uporabljeni Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983, ki je bil zadnjič dopolnjen in spremenjen 1989, so vključene dopolnitve in nova medicinska spoznanja.