Skoči do osrednje vsebine

V skrbi za bodoče ravnanje s tlemi in ekosistemi

V četrtek, 14. oktobra 2021, smo sodelavci Agencije Republike Slovenije za okolje v okviru predsedovanja Svetu EU virtualno izvedli drugo srečanje Delovne skupine za mednarodne okoljske vidike – dezertifikacija (WPIEI Desertification).

Glavni poudarek drugega srečanja so bile priprave na drugo izredno zasedanje konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji (UNCCD), ki bo potekalo od 6. do 9. decembra 2021. Namen zasedanja je obravnava in odobritev programskega proračuna za delovanje sekretariata UNCCD v letu 2022.

Na srečanju delovne skupine smo sprejeli okvirna stališča EU, ki se bodo usklajevala med pripravami in srečanji neformalne skupine predstavnikov pogodbenic. Skupina bo delovala kot podpora za pripravo proračuna UNCCD za leto 2022.

Konvencija UNCCD je edini pravno zavezujoči mednarodni sporazum, ki povezuje okolje in razvoj s trajnostnim gospodarjenjem s tlemi. Osredotoča se na najbolj ranljive ekosisteme in prebivalce. Republika Slovenija je kot država pogodbenica UNCCD zavezana k izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in formalnih odločitev, ki se sprejemajo na zasedanjih pogodbenic. Kot država pogodbenica Republika Slovenija plačuje letno članarino v proračun konvencije.

Na srečanju delovne skupine je sekretariat konvencije poročal o zaključkih zasedanja G20 in novostih na področju sodelovanja med tremi Rio konvencijami. Prisotne so obvestili o Svetovnem simpoziju o zasoljevanju tal.

Dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, je predstavil trajnostno upravljanje gozdnih tal z vidika različnih evropskih politik, kot so: Evropska gozdna strategija; Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF); Kmetijstvo, gozdarstvo in druge rabe zemljišč (AFOLU). Ponazoril jih je na primerih iz Slovenije.

Dr. Arwyn Jones iz skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije je predstavil Evropski observatorij za tla, ki je pričel z delovanjem 4. decembra 2020. Prisotne je povabil, naj se udeležijo Foruma deležnikov, ki bo med 19. in 21. oktobrom 2021.

Predstavnik Evropske komisije je opozoril na osnutek poročila Medvladne delovne skupine o suši in kratek rok za podajanje pripomb.

Sestanek smo zaključili s kratkim povzetkom srečanja izvedenske skupine za varovanje tal Evropske komisije na temo nove Strategije EU za tla, katere objava je predvidena za 17. november 2021.

Naslednji sestanek Delovne skupine za mednarodne okoljske vidike – dezertifikacija bo sredi decembra letos.