Skoči do osrednje vsebine

Obisk delegacije Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

Slovenijo je obiskala delegacija Sveta Evrope v okviru obravnave Petega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne Konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (OKVNM) ratificirala 25. februarja 1998 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.

Vlada je v času od sprejetja OKVNM dalje Svetu Evrope posredovala pet poročil, in sicer 29. 11. 2000 (prvo poročilo), 6. 7. 2004 (drugo poročilo), 28. 4. 2010 (tretje poročilo), 5. 1. 2017 (četrto poročilo) in 6. 2. 2020 (peto poročilo).

Na sestanku s predstavniki delegacije Sveta Evrope so predstavniki državnih organov tujim gostom najprej predstavili pravni in politični položaj pripadnikov obeh avtohtonih narodnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih etničnih skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji. Razprava je potekala predvsem o sistemu izobraževanja (dodatnega usposabljanja učiteljev, gradivih in učbenikih za pouk ter pomočnikih v šolah), rabi jezikov avtohtonih narodnih skupnosti, vlogi informiranja ter medijev za manjšinske skupnosti kakor tudi stanovanjski politiki za romsko skupnost. Tuje goste so zanimala tudi prizadevanja naše države za varstvo pred diskriminacijo in ureditev varstva pred sovražnim govorom.

Omenjena delegacija bo na osnovi izsledkov ob obravnavi Petega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in na podlagi zbranih informacij ob obisku v Republiki Sloveniji pripravila svoje končno mnenje o uresničevanju OKVNM v Sloveniji. V vmesnem času pa bo v stiku s pristojnimi institucijami po potrebi pridobivala morebitne dodatne informacije in pojasnila.