Skoči do osrednje vsebine

»Želimo zaščititi Kostanjevico na Krki pred poplavami«

Občina Kostanjevica na Krki in Direkcija Republike Slovenije za vode sta v Galeriji Božidarja Jakca na javni predstavitvi zainteresirani javnosti predstavila idejno zasnovo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki.

Župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič je uvodoma poudaril pomembnost projekta za protipoplavno zaščito občine Kostanjevica na Krki na lokalnem nivoju in pozval občanke ter občane k sodelovanju.

 

Direktor Direkcije Republike Slovenije  za vode Roman Kramer je pojasnil, da so v okviru Interreg projekta Danube Floodplain iskali rešitve za poplavno varnost Kostanjevice na Krki tako, da bi vodi našli pot mimo naselij preko Krakovskega gozda. »Ta varianta sicer obstaja, vendar bi stala več kot 210 milijonov evrov,« je dejal, kar je realno neizvedljivo, tako s finančnega vidika kot z vidika umestitve v prostor. Idejna zasnova projekta za varovanje območja objektov znotraj območja pomembnejšega vpliva poplav Kostanjevica na Krki, ki je bila predstavljena krajanom,  edina možna rešitev za zaščito Kostanjevice na Krki v času poplav. »Našli smo najbolj optimalno rešitev za zaščito prebivalcev in stavb, in sicer s kombinacijo nasipov, betonskih zidov in mobilnih zagatnih sten. Zavedamo se tudi, kako pomembna je kulturna dediščina Kostanjevice na Krki, zato je v idejni zasnovi predlagan zgolj 20 cm širok betonski protipoplavni zid nad nivojem terena,« je pojasnil direktor Kramer.

 

»Namen Direkcije za vode je jasen. Želimo zaščiti prebivalke in prebivalce Kostanjevice na Krki, njihovo premoženje ter tako pomembno kulturno dediščino, zato smo evropska sredstva za ta projekt v višini 2 milijonov in 340 tisoč zagotovili še iz prejšnje perspektive. Razliko do skoraj 7-milijonskega projekta pa bo pokrila Direkcija za vode v sklopu Sklada za vode. Če bomo s projektom s podporo lokalne skupnosti nadaljevali, bi lahko projekt v glavnini končali do konca leta 2022, vendar pa ne bomo nikogar prisilili k sodelovanju. Odločitev o protipoplavni varnosti prepuščamo lokalni skupnosti,« je nadaljeval direktor Direkcije za vode Roman Kramer.

Ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki je v nadaljevanju predstavil strokovnjak za urejanje voda Matjaž Udovč iz podjetja IZVO-R d.o.o. Predstavljeni so bili izdelani scenariji za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja pomembnejšega vpliva poplav Kostanjevica na Krki, ki so strokovno dokazali, da so visokovodni valovi reke Krke po času trajanja in prostornini preobsežni, da bi lahko z naravnimi poplavnimi območji gorvodno učinkovito zmanjševali poplavno ogroženost Kostanjevice na Krki. Zato je bila izdelana idejna zasnova projekta za varovanje območja objektov znotraj območja pomembnejšega vpliva poplav Kostanjevica na Krki z izvedbo ustreznih gradbenih ukrepov: 970 metrov mobilnih zagatnih sten, 420 metrov nasipov na območju otoka, 260 metrov AB zidov, 200 metrov mobilnih sten, 1.300 metrov nasipov na južnem delu Kostanjevice na Krki in 2 črpališč meteorne vode. Mobilne stene bi bile umeščene ob reki Krki, tako da zidovi v času izven poplav ne bi bili vidni iz smeri otoka. Klasični armirano betonski zidovi pa bi bili umeščeni na preostalih lokacijah, kjer zaradi prostorske omejenosti ni mogoča izvedba z nasipi. V območjih za protipoplavnimi nasipi in zidovi so predvideni tudi ukrepi za odvod lastne meteorne vode v času poplav oziroma v času, ko bi bile mobilne stene postavljene. Predvideni sta dve črpališči, ki sta locirani v neposredni bližini obstoječih izpustov meteornih vod. Kjer visokovodne ureditve prečkajo obstoječe jarke, je predvidena ureditev prepustov in namestitev nepovratnih loput na prepuste za preprečitev vdora vode pod visokovodnimi ureditvami.

 

Za sofinanciranje izvedbe ukrepov so bila pridobljena tudi sredstva iz kohezijskega sklada v višini 2,34 milijonov evrov. Preostali stroški v višini  4,4 milijonov evrov bodo financirani iz sredstev Sklada za vode na Direkciji Republike Slovenije za vode.

 

Zainteresirana javnost lahko vprašanja povezana z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki naslovi na e-poštni naslov: kostanjevica.drsv@gov.si.