Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan kmetic v luči pridelave hrane za vse

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej vsakega 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine na podeželju. Letošnji že štirinajsti zaporedni svetovni dan kmetic pa poteka pod sloganom »Podeželske ženske pridelujejo dobro hrano za vse«.
ženska sredi žitnega polja

Slogan letošnjega svetovnega dne kmetic: »Podeželske ženske pridelujejo dobro hrano za vse«. | Avtor: MKGP

Kljub zmožnosti planeta, da vsem zagotovi zadostno in dobro hrano, vse več ljudi ne dobi dovolj hrane. Pandemija covid-19 je skupaj s podnebnimi in okoljskimi krizami še poslabšala negotovost preskrbe s hrano v mnogih delih sveta in tako tudi močno vplivala na podeželske ženske in dekleta.

Kmečke ženske igrajo ključno vlogo v kmetijstvu, prehranski varnosti in prehrani, upravljanju z zemljišči in naravnimi viri ter v podeželskih podjetjih. Imajo neprecenljivo vlogo za razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja. Večina žensk na podeželju je aktivno vključena v kmetijska in gospodinjska opravila ter mnogotere druge aktivnosti, s katerimi svojim družinam zagotavljajo vsakodnevno preživetje. Poleg tega pa se soočajo še z izzivi oskrbe starejših in bolnih.

OZN spodbuja, da se kmeticam pomaga z različnimi ukrepi, da se okrepijo in bodo še bolj pripravljene na krize, ki prihajajo. Po podatkih OZN kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju. Ob vsem tem kmetice uživajo manj pravic od moških in se spopadajo s spolno diskriminacijo, kar je po oceni OZN največja ovira pri prizadevanjih za njihovo opolnomočenje in posledično povečanje njihove vloge v globalnem boju zoper podnebne spremembe.

Tudi v Sloveniji igrajo ženske na kmetijah ključno vlogo. Pri nas namreč delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih znaša 46 %, kar je višje od povprečja EU, kjer ta delež znaša 42 %. Pri nas je že 29 % žensk nosilk kmetijskega gospodarstva, s čimer se povečuje njihova vodstvena vloga, kar je ne nazadnje tudi sporočilo letošnjega obeleževanja svetovnega dneva kmetic.

Ker se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaveda specifičnega socialnega položaja predvsem kmečkih žensk, je ustanovljen Svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Ministrstvo je avgusta na Brdu pri Kranju je organiziralo ministrsko konferenco z naslovom »Ženske in njihov položaj na podeželju«, ki sodi med prednostne vsebine s področja predsedovanja Slovenije Svetu EU. Krepitev ruralnih območji je namreč ključna za dolgotrajen in uravnotežen razvoj evropskega kontinenta. Zato je potrebno z različnimi politikami ustvariti pogoje, ki bodo dajali enaka socialna in finančna izhodišča tako ženskam in moškim ter zagotoviti, da se demografski trendi ustalijo in se posledično okrepi vloga žensk na podeželju. Ob zaključku mednarodne konference so predstavniki enajstih delegacij sprejeli deklaracijo. V njej so poudarili pomen enakih pravic žensk in pozdravili prihodnje sodelovanje in dodatna prizadevanja v smeri iskanja rešitev za celosten razvoj evropskega podeželja.

Tradicionalno prireditev v Sloveniji ob svetovnem dnevu kmetic – izboru kmetice leta, je Zveza kmetic Slovenije organizirala že 10. septembra v Zagorju ob Savi. Poleg naziva letošnje kmetice, ki je postala Marija Škof iz Metlike, so zaradi epidemije covida-19 podelili tudi naziv lanske kmetice leta, in sicer Mariji Podobnik iz Trebelnega.