Skoči do osrednje vsebine

Hojs: Vloga EASO pri izgradnji bolj učinkovitega in pravičnejšega azilnega sistema je ključnega pomena

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se kot panelist udeležuje konference ob 10. obletnici ustanovitve Evropskega azilnega podpornega urada (EASO). Ključne teme so razvoj skupnega evropskega azilnega sistema v zadnjem desetletju, vključno z vlogo urada pri tem, stanje na področju mednarodne zaščite v EU in preoblikovanje urada v Agencijo EU za azil do konca letošnjega leta.

Uvodoma je minister Hojs izpostavil vlogo EASO pri dosedanjem razvoju skupnega evropskega azilnega sistema: »Vaša podpora državam članicam pri izgradnji bolj učinkovitega in pravičnejšega azilnega sistema je ključnega pomena. To bo postalo še veliko bolj izrazito, ko se bo urad preoblikoval v Agencijo EU za azil.« Dejstvo pa je, je še menil minister Hojs, da bo znak, da dobro upravljamo z migracijami, če bo imel EASO kot prihodnja agencija EU za azil manj operativnega dela.  

Minister je izpostavil potrebo po nadaljnjem usklajevanju azilnih sistemov, ki skupaj z razvojem skupnega evropskega azilnega sistema, kot je predvideno v novem Paktu o migracijah in azilu, lahko doseže novo raven. »Cilj je oblikovati in ustvariti nov skupni sistem, v katerem osebe, ki odločajo o prošnjah za mednarodno zaščito, svoje odločitve utemeljijo na podobnih merilih. Tako bi bili rezultati postopkov podobni in ne bi prihajalo do večjih odstopanj.«

 Nina Gregori, izvršna direktorica EASO in Aleš Hojs, notranji minister se rokujeta

Nina Gregori, izvršna direktorica EASO in Aleš Hojs, notranji minister | Avtor: EASO

Nadaljnja harmonizacija azilnih sistemov mora po besedah Hojsa voditi tudi k zmanjšanju sekundarnih migracij in števila preobremenjenih azilnih sistemov držav članic, kar je primarni cilj reforme skupnega evropskega azilnega sistema. »Sekundarna gibanja je treba ustrezno obravnavati. To je ključ za iskanje pravega ravnovesja med solidarnostjo in odgovornostjo, ki bi pripomoglo k napredku pogajanj o Paktu.«

Ob tej priložnosti se je minister zahvalil uradu za njihovo pomoč državam članicam pri obvladovanju migracijskih pritiskov. »Poleg tega bi rad omenil dejavnosti EASO pri zagotavljanju statističnih podatkov, ki predstavljajo osnovo za sprejemanje pravočasnih odločitev. Tu vidim potrebo po zagotavljanju ustreznih virov podatkov, kar je naloga držav članic. Nova uredba o Eurodacu, ki je ena glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedstva, bo bistveno izboljšala podatke,« je dejal minister. Poudaril je pomen sodelovanja s tretjimi državami, ki lahko ublaži pritisk na zunanje meje EU, pomaga državam tranzita in migrantom: »EASO lahko in bi moral imeti odločilno vlogo pri tem,« je zaključil minister.

Uradni govorci sedijo v polkrogu na odru

Konferenca ob 10. obletnici delovanja EASO | Avtor: EASO