Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izvedeno predavanje v mesecu kibernetske varnosti

Oktober je v mnogih državah mesec ozaveščanja o kibernetski varnosti. Ob tej priložnosti smo na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna v sodelovanju z Računskim sodiščem Republike Slovenije izvedli predavanje na temo »Kibernetska varnost in revidiranje kritične infrastrukture«

Dne 12. 10. 2021 smo organizirali predavanje z naslovom »Kibernetska varnost in revidiranje kritične infrastrukture«, ki je bilo namenjeno izvajalcem notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov. Predavanje, ki je bilo izvedeno na daljavo, je izvedel dr. Boštjan Delak, imetnik slovenskega in mednarodnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter imetnik mednarodnih certifikatov s področja informacijske varnosti, ki je na Računskem sodišču zaposlen kot svetovalec za revizijsko statistiko in izvaja revizije smotrnosti poslovanja, vezane na informacijske sisteme.

Uvodoma je dr. Delak osvežil spomin na nekatere kibernetske napade v Sloveniji in v tujini, katerih začetki segajo v leto 1988. 

V nadaljevanju je udeležence predavanja seznanil z različnimi definicijami kibernetske varnosti in možnimi grožnjami zanjo. V osrednjem delu predavanja je dr. Delak udeležencem predstavil revidiranje kibernetske varnosti. Predstavil je dve reviziji kibernetske varnosti, ki ju je Računsko sodišče Republike Slovenije izvedlo v letih 2019 do 2021 (Učinkovitost zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji in Učinkovitost upravljanja kibernetske varnosti za področje kritične infrastrukture v ELES). Predstavil je tudi sodila, uporabljena pri revidiranju kibernetske varnosti, ter izkušnje in ugotovitve opravljenih revizij, udeležencem pa je dal tudi nekaj dragocenih nasvetov v zvezi z revidiranjem kibernetske varnosti.

Za konec je poudaril, da so kibernetske grožnje danes vsakdanjik, saj se kibernetski prostor širi v naše organizacije in domove. V Sloveniji doslej k sreči še ni bilo večjega napada, ki bi imel hujše posledice, vendar je naša kritična infrastruktura na različnih stopnjah zaščite in varnosti, zato je revidiranje kritične infrastrukture potrebno izvajati. Še bolj pomembno pa je ozaveščati zaposlene oziroma prebivalstvo na kibernetske grožnje in njihove možne posledice.

Udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje pri predavanju, predavatelju dr. Boštjanu Delaku z Računskega sodišča Republike Slovenije pa za zanimivo predstavitev ter delitev znanja in izkušenj z izvajalci notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov na področju aktualne revizijske tematike.