Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na 5. Dnevu nacionalne varnosti

Inštitut za varnostno kulturo je v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, organiziral 5. Dan nacionalne varnosti 2021. Na dogodku smo s prispevkom sodelovali tudi v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Dan nacionalne varnosti je z različnimi vsebinami predavanj namenjen strokovni in laični javnosti ter poteka 12. in 13. oktobra 2021. Častni pokrovitelj dogodkov je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

S prispevkom z naslovom Vloga zapora v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije je sodelovala Adrijana Jerina, višja inšpektorica. Predstavila je vlogo zavodov za prestajanje kazni zapora, ki se kot notranje organizacijske enote Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v strategijo nacionalne varnosti vključujejo kot širši del pravosodja. Orisala je zgodovinski razvoj humanizacije kaznovanja ter namen kaznovanja, ki ne predstavlja le izločitev storilca kaznivega dejanja, temveč tudi njegovo rehabilitacijo, s čimer se je navezala na pomembne mednarodne dokumente Organizacije združenih narodov in Sveta Evrope. Skozi namen zapora z generalno in specialno prevencijo ter rehabilitacijo storilca je predstavila značilnosti zapora in pomen varnosti. Poslanstvo uprave je zagotavljanje varnih zaporov za zaprte osebe in zaposlene ter v najširšem pomenu zagotavljanje varnosti celotne družbe. Dotaknila se je pomena stalnega in kakovostnega usposabljanja pravosodnih policistov, da so skupaj z drugimi zaposlenimi v zaporu opolnomočeni pri zagotavljanju dinamične varnosti v zaporu ter ustvarjanju ustreznega socialnega vzdušja.