Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo pred pozebo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) za jutri, 14. 10., napovedana možnost jutranje pozebe, ki bi lahko dosegla bolj izpostavljene predele. Posledice pozebe bodo možne na jesenskem cvetju, v nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice. Plodove, denimo paprike in bučke, se splača pobrati ali pa dobro zaščititi, svetujejo na Arsu.

Nizke temperature pa naj ne bi ogrožale vinogradniških območij oz. grozdja, ki še čaka na trtah na pozno trgatev. Na Arsu predvidevajo, da tudi sadno drevje na izpostavljenih mestih najbrž ne bo ogroženo, saj gre na teh območjih v večini za visokodebelne sadovnjake. Tem je pridelek v večini sicer pobrala že spomladanska pozeba, plodovi, ki so ostali, pa so dovolj visoko nad tlemi, da jih negativne temperature zraka predvidoma ne bodo dosegle. Na drevesih so sicer večinoma še pozne zimske sorte, ki prenesejo tudi nekaj več mraza.

Nizke temperature pa lahko pustijo hude posledice na še zeleni koruzi. Pozeba pa ne more škoditi ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika, so še navedli na Arsu.

Sadjarji lahko vse aktualne informacije oz. tehnološka navodila za varstvo sadovnjakov pred pozebo najdejo na spletni strani Javne službe v sadjarstvu.