Skoči do osrednje vsebine

Objava rezultatov javnega transnacionalnega razpisa »ForestValue JC 2021«

Mednarodni odbora razpisa (angleško: Call Steering Committe) »ForestValue Call for joint European research projects in 2021« je 15. 9. 2021 zaključil izbirni postopek, v okviru katerega je v sofinanciranje predlagal 8 raziskovalnih projektov, med njimi tudi 4 projekte s slovenskimi prijavitelji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni transnacionalni razpis »ForestValue Call for joint European research projects in 2021« (v nadaljevanju: ForestValue JC 2021)( Annex IV, z dne 19. 1. 2021 in Annex to Annex, z dne 29. 9. 2021) razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 840.000 evrov.

Na podlagi razpisanega postopka ocenjevanja projektnih predlogov na javnem transnacionalnem razpisu »ForestValue JC 2021«, predloga Mednarodnega odbora razpisa (v nadaljevanju: strokovni odbor CSC) ter skupne okvirne višine nepovratnih sredstev, ki jih je MIZŠ namenil za sofinanciranje slovenskega dela predmeta javnega transnacionalnega razpisa, je strokovni odbor CSC izbral in predlagal v sofinanciranje 8 projektov, prispelih na transnacionalni javni razpis »ForestValue JC 2021«, med njimi tudi 4 projekte s 4 slovenskimi prijavitelji, kar je razvidno iz dokumenta ForestValue Call Steering Committee selection meeting minutes, z dne 15. 9. 2021 in obvestil o zaključku izbora, z dne 27. 9. 2021. V izbranih konzorcijih so slovenski partnerji navedeni v spodnji tabeli.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov za izvedbo projektov je 2023-2025.

Posameznim prejemnikom se za izvedbo slovenskega dela aktivnosti se, za v tabeli predlagane projekte, v skladu z javnim transnacionalnim razpisom »ForestValue JC 2021« dodelijo sredstva v skupni višini največ do zneska (na partnerja) navedenega v zgornji tabeli, za predvideno obdobje trajanja posameznega projekta največ do 36 mesecev, v skladu z nacionalnim aneksom in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi posameznega leta, skupaj največ 840.000 evrov.