Skoči do osrednje vsebine

Napoved slane in preventiva

Napovedi kažejo, da lahko slana v četrtek, 14. oktobra, doseže bolj izpostavljene predele. Pričakovane najnižje temperature pri tleh pa bodo do -1 °C.

Zaenkrat kaže, da nizke temperature ne bodo ogrožale vinogradniških območij oziroma grozdja, ki še čaka na trtah na pozno trgatev.

Zelo verjetno pa bomo posledice pozebe lahko opazovali na jesenskem cvetju. V nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice, na primer plodovke, ki so ponekod še na vrtovih. Plodove (paprike, bučke) se splača pobrati ali pa dobro zaščititi.

Sadno drevje na izpostavljenih mestih najbrž ne bo ogroženo, saj gre na teh območjih v večini za visokodebelne sadovnjake. Tem je pridelek v večini pobrala že spomladanska pozeba, kolikor ga je ostalo, pa so plodovi dovolj visoko nad tlemi, kjer jih negativne temperature zraka verjetno ne bodo dosegle.

Če bodo temperature vendarle prenizke in bodo dosegle tudi plodove, bodo ti lahko utrpeli poškodbe, ki jih  bomo lahko opazili nekaj dni po slani.

Ne gre pa pozabiti, da so sedaj na drevesih večinoma še pozne zimske sorte, ki prenesejo tudi nekaj več mraza. 

Nizke temperature pa lahko pustijo hude posledice na še zeleni koruzi, ki jo kmetje sejejo za primes k travni silaži. Koruza, ki je bila sejana za silažo pa je ta čas že pospravljena. Koruzi za zrnje, ki jo že pospešeno pobirajo, pa nizke temperature ne morejo več do živega. Prav tako ne more škoditi ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika.