Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek z okoljskimi nevladnimi organizacijami o okoljskih vsebinah v skupni kmetijski politiki

Minister dr. Jože Podgoršek se je prek videopovezave sestal s predstavniki slovenskih in EU okoljskih nevladnih organizacij, in sicer z Društvom za opazovanje in preiskovanje ptic Slovenije (DOPPS), Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj (Umanotera), Mednarodno naravovarstveno organizacijo Birdlife in Evropskim okoljskim uradom (EEB). Osrednja tema pogovora je bila vključitev varovanja okolja v strateške načrte skupne kmetijske politike.
Minister dr. Jože Podgoršek s sodelavci sedi za mizo. Na velikem ekranu predstavniki okoljskih nevladnih organizacij.

Sestanek z nevladnimi organizacijami | Avtor: MKGP

Minister dr. Jože Podgoršek je prisluhnil idejam in vprašanjem, ki so jih na današnji videokonferenci predstavili predstavniki nekaterih okoljskih nevladnih organizacij. Poudaril je, da politični dogovor nove skupne kmetijske politike, ki ga je Svet Evropske unije dosegel junija, vključuje veliko ukrepov, ki bodo pomagali varovati okolje in k trajnostnemu kmetijstvu. Vse države članice vidijo predvidene ukrepe kot bolj okoljsko naravnane. Dodal je, da je sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri pripravi strateških načrtov zelo pomembno ter da je to pravi način za pripravo uravnoteženega strateškega načrta. Slovenija je ob pripravi z nevladnimi organizacijami že sodelovala in to namerava storiti tudi v prihodnje. V naslednjih tednih se bo sestala horizontalna delovna skupina za pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, v katero sta imenovana tako Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije kot Umanotera.

Razprava na oktobrskem Svetu za kmetijstvo in ribištvo je potrdila njegova pričakovanja, da države članice vključujejo okoljske institucije in zainteresirane deležnike v posvetovanja o strateških načrtih in se po svojih najboljših močeh trudijo najti ustrezne, uravnotežene rešitve, ki bodo zagotovile vse tri dimenzije trajnosti. Dodatne razprave na Svetu predsedstvo ne načrtuje, bi pa priporočil, da nevladne organizacije v celoti izkoristijo možnost javnih posvetovanj v vsaki državi članici in na ta način predstavijo svoje ugotovitve glede strateških načrtov. Ob vprašanju o ogljične nevtralnosti v kmetijstvu je izpostavil, da so v slovenski strateški načrt vključeni nekateri ukrepi, ki bi lahko v prihodnosti pripeljali do le te. Srečanje z organizacijami je sledilo predlogu ministra, saj le-te neformalnemu srečanju kmetijskih ministrov v Sloveniji septembra, zaradi omejitev pri organizaciji dogodka zaradi ukrepov covida-19, niso prisostvovale.