Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek poudaril pomen mlekarskega sektorja

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil tradicionalne Mlekarske konference, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Udeleženci so se seznanili s pregledom mlekarskega trga, z izzivi, ki so postavljeni pred mlekarskega sektorja ter s potencialom pridelave ekološkega mleka v Sloveniji.

Minister dr. Jože Podgoršek je v svojem uvodnem nagovoru spomnil na primer odličnega sodelovanja in povezovanja v kmetijskem sektorju, in sicer na začetek epidemije v letu 2020, ko se je zmanjšal izvoz surovega mleka v sosednje države. mleka je bilo veliko več kot ga slovenske mlekarne predelajo v normalnih razmerah, takrat pa so slovenske mlekarne odkupile vse surovo mleko, ki je bilo na trgu. »Mlekarne so se tako v maju 2020 povezale s trgovskimi podjetji in organizirale mesec slovenskega mleka. V tem času so prodajale mleko po znižanih cenah, kar je imelo za posledico povečano prodajo in s tem zmanjšanje zalog. Posledica tega sodelovanja je bila ta, da kmetije niso zlivali surovega mleka stran, in obenem ohranili celotno pridelavo«. 

Minister je tudi dejal, da je proizvodnja mleka in mlečnih proizvodov pomembna panoga v Evropski uniji (EU), tako v ekonomskem kot tudi socialnem smislu, hkrati pa je pomemben tudi njen vpliv na okolje, dobrobit živali in podnebne spremembe. »Hrana najtrdnejša vez z naravo, česar se v Sloveniji zelo dobro zavedamo. Prav tako se zelo dobro zavedamo kako omejiti ogljični odtis, da omejimo podnebne spremembe s tem pa tudi zagotovimo dovolj hrane za potrošnike.« je v nagovoru izpostavil minister Podgoršek. Dodal je, da je proizvodnja kravjega mleka najpomembnejša usmeritev slovenskega kmetijstva. Njen sektor je tudi eden bolje organiziranih. Zato le-temu daje velik poudarek tudi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike (SKP)  2023–2027. Ta vsebuje intervencije, ki se neposredno in posredno nanašajo na sektor, in sicer: proizvodno vezano plačilo za mleko v gorskih območjih, intervencijo za proizvodno vezana plačila za rejo govedi, intervencija za proizvodno vezana plačila za krave dojilje v gorskih območjih in intervencijo za proizvodno vezana plačila za rejo drobnice. Velik poudarek bo dan tudi dobrobiti živali predvsem naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev za izvajanje nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali, tudi na področju govedoreje in reje drobnice. Velik poudarek bo dan ekološki pridelavi »Ekološko kmetovanje in proizvodnjo vidim kot enega izmed možnosti trajnostnih načinov kmetovanja.« je izpostavil minister. Ob prehodu na trajnostno kmetovanje je potrebno izboljšati tudi položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano.

Mlekarski sektor je v Sloveniji zelo pomemben za celotno agroživilstvo. Proizvodnja kravjega mleka v Sloveniji je v letu 2020 znašala 631,22 (1000 t) oziroma 0,36% EU proizvodnje. Mleko k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih prispeva okoli 14 %, kmetijska gospodarstva pa s prirejo mleka kot prevladujočo dejavnostjo skupaj ustvarijo skoraj 30 % vrednosti slovenske kmetijske proizvodnje.