Skoči do osrednje vsebine

Kmetijski ministri o ravnovesju med okoljskimi in kmetijsko-gozdarskimi vidiki

Ministri EU za kmetijstvo so se drugi dan zasedanja v Luxembourgu osredotočili na pobudi iz zelenega dogovora, povezani s kmetijstvom in gozdarstvom. Razpravljali so o novi strategiji EU za gozdove do leta 2030, obravnavali pa so tudi zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55.
Zasedanje Sveta za kmetijstvo in ribištvo

Zasedanje Sveta za kmetijstvo in ribištvo | Avtor: EU Council

1 / 2

Pobudi iz zelenega dogovora se pomembno dotikata sektorja kmetijstva in gozdarstva, ki zagotavljata blago in storitve, uravnavata ekosisteme, varujeta biotsko raznovrstnost, sta sestavni del ogljikovega kroga, omogočata preživljanje ter zagotavljata prehransko varnost. To je bilo tudi vodilo pri današnji izmenjavi mnenj o svežnju Pripravljeni na 55 z vidika prispevka kmetijstva in gozdarstva za dosego cilja zmanjšanja emisij ogljika za 55 % do leta 2030. Minister dr. Jože Podgoršek je dejal, da imata sektorja trojno vlogo pri podnebnih spremembah, saj sta vir emisij toplogrednih plinov, obenem pa zagotavljata naravni ponor ogljika in obnovljivi vir, s katerim je mogoče nadomestiti druge materiale in goriva. Ob tem je poudaril, da sta »oba sektorja tudi zelo izpostavljena spreminjajočemu se podnebju in vplivom, ki jih imajo naravne motnje na proizvodnjo in njuno dolgoročno zmožnost prispevanja k podnebnim in drugim ciljem«.

Današnje zasedanje so ministri začeli z razpravo o novi gozdarski strategiji EU za leto 2030. Gozdovi so izrednega pomena tako z gospodarskega in socialnega vidika kot tudi v boju proti podnebnim spremembam in pri varstvu biotske raznovrstnosti. Države članice večinoma odobravajo novo strategijo, obenem pa prepoznavajo, da je treba iskati ravnovesje med vsemi tremi stebri trajnosti. »Pomembno bo poiskati ravnovesje med okoljskimi in podnebnimi vidiki gozdarstva ter na drugi strani vidiki, povezanimi z razvojem podeželja ter zelenega in krožnega gospodarstva. Verjamem, da bomo s trajnostnim in večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi lahko dosegali vse cilje tako na ravni EU kot na nacionalni ravni,« je povedal predsedujoči te razprave minister Podgoršek.

Ministri so se seznanili tudi s ključnimi sporočili nedavnega svetovnega vrha OZN o prehranskih sistemih, na katerem je bilo sprejetih veliko zavez za ukrepanje, da bi pospešili prehod na trajnostne prehranske sisteme. Svet se je tudi seznanil s pobudo o reviziji zakonodaje EU, povezane z dobrobitjo živali, da bi bil nov zakonodajni okvir ambiciozen in upošteval nove znanstvene izsledke ter vključeval posodobitev veljavne zakonodaje na nekaterih področjih.